Sveic Jēkabpils novada Stiprās ģimenes

Download PDF

Kāzu jubileju atzīmēšanas tradīcija esot aizsākusies senajā Romā, tiesa, sākotnēji tiešām tika atzīmētas tikai apaļās jubilejas. Vīrs sievai 25 gadu laulības gadadienā dāvināja sudraba vītni, bet 50tajā – zelta vītni, kuru aplika ap galvu. Tā arī cēlies šo kāzu jubileju nosaukums.

Latvijā kāzu jubileju svinēšanas tradīcija ienākusi no Vācijas, kur kā tiek uzskatīts, arī cēlušies joprojām zināmie kāzu gadadienu nosaukumi. Šī tradīcija pie mums ir iesakņojusies, un katrs laulāts pāris, neatkarīgi no kopā nodzīvoto gadu skaita – vai tas būtu apaļš vai ne tik apaļš, to atzīmē katru gadu tajā dienā, kad mijuši gredzenus, sakot viens otram “jā” vārdu. Mēs – Jēkabpils novada pašvaldība – esam lepni, ka mūsu vidū ir tādas ģimenes, kuru laulības saites ir noturīgas un stipras vairāku desmitu gadu garumā, un tāpēc katru gadu rīkojam pasākumu stipro ģimeņu godināšanai. Tradicionāli tas tiek organizēts rudens pusē, kad lauku darbi apdarīti, vakari kļuvuši tumšāki, garāki un ir vairāk brīva laika. Tāpēc 2. novembra pievakarē Rubenes kultūras nams bija krāšņi saposts un gaidīja ierodamies pasākuma “Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot” dalībniekus un viņu viesus. Šogad savu dalību pasākumā bija pieteikuši 15 pāri: 3 sudrabkāzu jubilāri (25 gadi laulībā), 4 pērļu kāzu atzīmētāji (30 gadi laulībā), 3 koraļļu jeb kristāla gadskārtu pāri (35 gadi laulībā), 3 rubīna kāzu jubilāri (40 gadi laulībā) un 2 safīra kāzu atzīmētāji (45 gadi laulībā). Katram pārim bija savs kopā nodzīvoto gadu skaits, taču saskaitot tos visus kopā veidojās iespaidīgs skaitlis – 510 gadi!

Viesiem kājās stāvot un Mendelsona kāzu maršam skanot, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pavadībā, zālē svinīgi tika ievesti stipro ģimeņu pārstāvji. Uzrunas svētku gaviļniekiem veltīja Jēkabpils novada izpilddirektore Gunta Dimitrijeva, uzsverot gan ģimenes svarīgo lomu mūsu dzīvē, gan mākslu saprast, atbalstīt, uzmundrināt vienam otru, jo mūsu dzīve nesastāv tikai no svētkiem, tajā ir arī pelēkā ikdiena, kurā reizumis neiet tik gludi, kā mēs to vēlētos. Papildināt kopā nodzīvoto gadu ražu novēlēja Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marika Šicāne, kura aicināja pateikt savstarpēju paldies par to, ka viņi joprojām viens otram ir un, ja tiktu dota tāda iespēja izdzīvot dzīvi vēlreiz, nešaubīgi to darītu ar to pašu cilvēku, kurš viņiem šodien ir blakus.

Vakara gaitā katrs pāris no Jēkabpils novada pašvaldības un Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas saņēma ziedus, biedrības Ūdenszīmes sarūpēto dāvaniņu un kāzu apliecību. Lai vairotu jau tā silto vakara noskaņu ikvienam, apaļo kāzu pārim bija jāiededz savas ģimenes svecīte. Pēc kāzu apliecības saņemšanas jubilāru pāri tikai aicināti atstāt savus parakstus Jēkabpils novada Stipro ģimeņu Goda grāmatā.

Sirsnīgas dzejas vārsmas visa vakara garumā stiprajām ģimenēm veltīja pasākuma vadītāja – kultūras pasākumu organizatore Anita Ozoliņa. Ar augstu profesionālu sniegumu visus klātesošos priecēja Pārmaiņu mūzikas kvartets no Rīgas, kuru atskaņotie, gan mūsu dižgaru R.Paula, E.Dārziņa, gan ārzemju komponistu, sacerējumi izpelnījās skaļus aplausus no publikas.

Svinīgās daļas noslēgumā kāzu jubilāri tika aicināti uz šampanieša glāzi un pirmo valsi.

Sakot lielu paldies par pasākuma organizēšanu Jēkabpils Kultūras pārvaldei, un jo īpaši Intai Tomānei, Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību speciālistam Kasparam Sēlim par pasākuma iemūžināšanu fotoattēlos, biedrībai “Ūdenszīmes” par piemiņas dāvanām un cerot uz turpmāku sadarbību,

– Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marika Šicāne

Par fotogrāfijām interesēties pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas (mob. tālr. 27829666, epasts: dzimtsaraksti@jekabpilsnovads.lv )

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv