Jēkabpils novada bibliotēku aktualitātes

Download PDF

Ābeļu bibliotēkā…

Novembrī Ābeļu bibliotēkā skatāma izstāde “Ar Ābeļu pagastu saistītie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri”.

No 9. līdz 22. decembrim Ābeļu bibliotēkā skatāma rokdarbu pulciņa “Bitītes” sarūpētā rokdarbu izstāde “Ziemassvētki klāt!”.

11. un 18. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Ābeļu bibliotēkā notiks čaklo rūķu Ziemassvētku darbnīca, kurā aicinām piedalīties visus interesentus, veidosim apsveikumu kartiņas, dāvanu kastītes, zīmēsim, līmēsim, tamborēsim, gatavosim dāvaniņas!

Sakarā ar mācību praksi Ābeļu bibliotēka novembrī slēgta, būs atvērta 15. un 22. novembrī. Saziņai tel. 26120712.

Ineta Survillo,
Ābeļu bibliotēkas vadītāja

 

Dignājas bibliotēkā…

Sagaidot Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienu, Dignājas bibliotēkā no 5. novembra apskatāma izstāde: “LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅAS. AUGŠZEMES PARTIZĀNU PULKAM-100”;

22. novembrī plkst. 16.00 Dignājas bibliotēkā pasākums: “Šī zeme ir Dieva dāvana”;

29. novembrī plkst. 16.00 Dignājas Ģimeņu centrā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros notiks literārs pasākums bērniem “Svētki Ziemeļvalstīs”.

Dace Grigorjeva,
Dignājas bibliotēkas vadītāja

Kalna bibliotēkā..

No 28. oktobra līdz 13. novembrim izstāde veltīta Latvijas Brīvības cīņām –  “Ar ticību Latvijas saulei”.

Maruta Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja

Leimaņu bibliotēkā…

No. 4. līdz 11. novembrim Leimaņu bibliotēkā izstāde “Jaunie talanti mums apkārt” (gleznas, darbi mālā)

No 7. novembra izstāde “Latvijas brīvības cīņas – 100”;

13. novembrī plkst. 11.00 rīta stunda, veltīta ziemeļvalstīm “Svinēsim svētkus”;

Decembrī pasākums “Ziemassvētkus gaidot”.

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

 

Rubeņu bibliotēkā…

Līdz 10. novembrim Tematiskā izstāde ,,Raibu raibās podziņas…”. Izstādē eksponētas dažādu lielumu, formu krāsu pogas un podziņas.

30. oktobrī Slates struktūrvienībā notika interešu kopas sanākšana. Šoreiz gatavojām Ābolu- auzu pārslu pankūkas un pupiņu biezzupu ar skābētiem kāpostiem.

Slatē apskatāma pastāvīgā ekspozīcija “Uz neseno pagātni atskatoties”. Ekspozīcijā apkopoti dažādi materiāli par Slates iedzīvotājiem un sadzīvi. Apskatāmas Slates skolas hronikas, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas par kultūras dzīvi Slatē ( 1960-1980) un kolhoza laikiem Slatē, senie rokdarbi u.c.

Līdz 20. novembrim skatāma literatūras izstāde ,,Sēlijas patriotei, rakstniecei, novadpētniecei Lūcijai Ķuzānei – 92”

Literatūras izstāde,, Grāmatu jaunumi”.

31. oktobrī tika rīkots pasākums “Pirmā tikšanās ar bibliotēku” (Iepazīšanās ar grāmatu daudzveidību un dažādību). Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem bija iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem.

No 4. līdz 11. novembrim Indras Zvirgzdiņas fotoizstāde „Pasaule pilna brīnumu”.

No 7. līdz 20. novembrim skatāma literatūras izstāde “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” Literatūras izstāde par Latvijas dibināšanu, grūtībām un cilvēkiem, ko ir izgājuši mūsu cildenie tautieši.

Līga Zālīte,
Rubeņu bibliotēkas vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv