Kultūras, atpūtas un sporta sarīkojumi Jēkabpils novadā 2019. gada novembrī

Download PDF

02.11. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā Jēkabpils novada apaļo kāzu jubileju un stipro ģimeņu godināšanas pasākums.

09.11. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā Mārtiņdienas pasākums “ Kārei-10”. (Piedalās folkloras kopa “ Kāre” un viesu kolektīvi).

11.11. plkst. 11.00 Kalna pagastā, mežā pie Sūpes purva, informatīvā stenda atklāšana Indāna – Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem.

11.11. plkst. 16.00 Dunavā Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie Dunavas kultūras nama).

11.11. plkst. 16.00 Kalna pagasta doktorātā svinīgs pasākums – koncerts. Plkst. 16.30 Lāpu gājiens uz A. Grīna piemiņas vietu – piemiņas brīdis pie A. Grīna piemiņas akmens. Plkst. 17.00 Gaismas alejas veidošana „Sēlijas gaisma Latvijai”. Pasākuma noslēgumā tradicionālā Lāčplēša dienas zupa.

11.11. plkst. 17.00 Dignājā Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie Dignājas pamatskolas).

11.11. aicinām novada iedzīvotājus un iestādes iesaistīties akcijā „Gaismas ceļš” – no plkst. 16.00 iedegsim gaismiņas savos logos, māju pagalmos un izgaismosim Latviju kopā!

13.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens (3 km). Starts/finišs pie Ābeļu kapsētas.

14.11. plkst. 14.00 Rubenes kultūras namā svinīgs sarīkojums. Programmā: Svētku uzruna, Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, koncerts (piedalās Rubeņu pamatskolas audzēkņi, Jēkabpils valsts ģimnāzijas meitenes), Indras Zvirgzdiņas foto izstāde „Pasaule pilna brīnumu”.

14.11. plkst. 16.00 Dunavas kultūras namā svinīgs sarīkojums „Latvija mana”. Programmā: Svētku uzruna, Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, koncerts (Piedalās Dignājas pamatskolas skolēni), Dignājas amatierteātra „Madagurči” izrāde „Pavasara neprāts”.

15.11. plkst. 14.00 Zasas kultūras namā svinīgs pasākums „Latvieša acīm uz pasauli skatos”. Programmā: Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, Zasas vidusskolas audzēkņu un Zasas kultūras nama amatierkolektīvu priekšnesumi. Dziesmas Latvijai dziedās pasākuma viesi – Iveta Kraševska, Jānis Kraševskis, Kristiāna Kraševska un Valdis Slogs.

15.11. plkst. 14.00 Ābeļu pamatskolas zālē svinīgs brīdis, Goda rakstu pasniegšana, Manguļu ģimenes koncerts.

15.11. plkst. 15.30 Dignājas pamatskolā svinīgs pasākums „Mūsu saknes – mūsu zemē”. Programmā: Svētku uzruna, Dignājas pamatskolas skolēnu koncerts, Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, Dunavas amatierteātra „Sateka” izrāde „Rēgu rotaļas”.

16.11. plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā centrālais Jēkabpils novada valsts svētku pasākums. Programmā: Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, svētku koncerts “Mūsu gadsimta soļi”. Īpašie viesi – Kristīna Zaharova un Andris Ābelīte, pianists Rolands Belevičs. Balle kopā ar grupu „Jauda”.

29.11. plkst. 12.00 Rubenes kultūras namā muzikāla izrāde bērniem “Ļoti gaidu Ziemassvētkus”. Viesojas “Burbuļciems”.

 

16.-23.12. Sēlijas prasmju muzejā piparkūku greznošanas darbnīca. Nepieciešamais būs sagatavots, bet var arī ņemt līdzi savas piparkūkas. Darbnīca atvērta muzeja darba laikā.

Izstādes:

No 14.11.-25.11. Rubenes kultūras namā Indras Zvirgzdiņas foto izstāde “Pasaule pilna brīnumu”.

No 20.11.-21.12. Sēlijas prasmju muzejā Zasā foto konkursa “Mana Latvija – manas mājas” fotogrāfiju izstāde.

 

Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

 

Vēsturiskās kara drāmas „Dvēseļu putenis” pēc strēlnieka, mūsu novadnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem seansi Jēkabpils novadā:

19.11.plkst.18.00 Dunavā tradīciju zālē;

19.11.plkst.18.00 Rubenes kultūras namā;

19.11.plkst.18.00 Zasas kultūras nama;

20.11.plkst.18.00 Ābeļu tautas namā;

20.11.plkst.18.00 Dignājas skolā;

21.11.plkst.17.00 Kalna pagasta doktorātā;

22.11.plkst.14.15 Zasas kultūras namā.

Ieejas maksa: 3,00 EUR.

 

Informāciju apkopoja L.Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv