Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvā jaunas iespējas

Download PDF

Šajā mācību gadā apstiprināta un uzsākta projekta   otrā kārta, kas turpināsies līdz 2021. gada maijam. Pagājušais mācību gads tika izsludināts kā Fizikas gads un projekta ietvaros Rubeņu un Dignājas pamatskolās tika piedāvāta iespēja skolēniem papildus nodarbībās apgūt fiziku, ko interesantāku  un aizraujošāku padarīja pedagogu aizrautība un izdoma, ilustrējot nodarbības ar dažādiem eksperimentiem un netradicionāliem uzdevumiem.

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika izvērtēti pašvaldību pieteikumi un apstiprināta papildu finansējuma saņemšana, lai  arī šinī mācību gadā turpinātu realizēt Fizikas gada pasākumu plānu. Tātad šī mācību gada ietvaros pedagogi Dignājas un Rubeņu pamatskolās pedagogi darbosies ar skolēniem fizikas sākot ar oktobri mēnesi, piedāvājot papildus  nodarbības gan talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem ar mācību grūtībām, kā arī citiem interesentiem, kurus aizrauj fizika kā viena no dabaszinātnēm.

Tā kā šis mācību gads tiek pieteikts kā Tehnoloģiju gads, tad tika izvērtēti arī novada skolu pieteikumi šī gada aktivitātēm un apstiprināts finansējums-Dignājas pamatskolai IT jomā, Rubeņu pamatskolā 1.-9.klasei un Zasas vidusskolā – robotikas pulciņa nodarbības 1.-2.klasei,kas tiks uzsāktas novembrī. Kā arī tiek veikts iepirkums, lai Zasas vidusskolā piedāvātu profesionāļu vadītas robotikas nodarbības  3.-5.klases skolēniem.

Ar pašvaldības atbalstu skolās iegādāti robotikas komplekti .Pedagogi  nepieciešamās zināšanas apgūst un papildina gan kursos, ko piedāvā projekts, gan ar pieredzējušu kolēģu atbalstu.

Projekta koordinatore Ilona Kantāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv