Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi izglītībā 2019./2020.m.g. oktobrī

Download PDF

2. un 3. oktobrī sadarbībā ar LU Starpnozaru iniciatīvu centru norisinājās pirmie semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”.

Novadu un pilsētas izglītības iestāžu skolu komandas ieguva zināšanas par  pārmaiņām izglītībā, par  ceļu uz mācīšanās pieejas maiņu skolā, vērtēšanu mācīšanās uzlabošanai, datu ievākšanu, analīzi un lietošanai skolas darbā, kā arī par skolas pārmaiņu iniciatīvas plānošanu. Turpmākie semināri plānoti novembrī un decembrī.

Iepazīšanās ar mācību programmu “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”

21. un 22.oktobrī biedrība “Sēļu pūrs” organizēja LEADER projekta mācību programmu pedagogu izglītošanai mūsdienu materiālu apstrādes tehnoloģijās. Novadu izglītības iestāžu skolotāji – fizikas, ķīmijas, bioloģijas, mākslas, mājturības, informātikas– iepazinās ar apmācību trīs daļām:

1. daļa – uzskatāma iepazīšanās ar mūsdienīgām materiālu apstrādes iekārtām un sistēmām mobilajā mācību laboratorijā Tehnobuss Latvija ,

2. daļa – teorētiskās izziņas nodarbības par dizaina objektu izgatavošanas procesu dažādos materiālos un izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijām, datorizētās projektēšanas (CAD) sistēmām, datorizētās ražošanas (CAM) sistēmām, zināšanu un prasmju minimumu darbā ar šīm sistēmām,

3. daļa – praktiskie eksperimenti datorsistēmās un Tehnobusā.

23. oktobrī sadarbībā ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi notika izglītības iestāžu vadības seminārs “Dizaina, tehnoloģiju un inženierzinātņu elementu efektīva izmantošana mācību procesā un interešu izglītībā”. Dalībnieki iepazinās ar Tehnobuss Latvija platformu, piedalījās diskusijās “Dizains, tehnoloģijas un inženierzinātnes” un “Interešu izglītība un amatu prasmes” (vadīja Aivars Ērglis un Anda Svarāne).

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka akcentēja jaunā mācību satura ieviešanas nepieciešamību, skaidrojot soļus sekmīga satura un pieejas īstenošanai.

Darba gaitā dalībnieki iepazina Zasas vidusskolu un skaisto, sakopto apkārtni.

Jēkabpils novada Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis semināra dalībniekiem piedāvāja ekskursiju Sēlijas prasmju muzejā un praktiski parādīja, kā virtuālās realitātes brilles iespējams izmantot mūsdienīgā mācību procesā.

Kursi sākumskolas pedagogiem

24. oktobrī sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru sākumskolas pedagogi piedalījās kursos. Dalībnieki no novadu un Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēm diskutēja par latviešu valodas lietojumu profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā.

Dienas gaitā pedagogi apguva tēmas – latviešu valodas pilnveide sākumskolā, strādājot ar tekstu dažādos mācību priekšmetos un latviešu valodas pilnveide sākumskolā, izmantojot valodas apguves paņēmienus dažādos mācību priekšmetos (vingrinājumi, uzdevumi, spēles).

 Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv