Izveidota Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija

Download PDF


Kopš 2005. gada Zasas dzirnavu īpašnieks H. Kortmans daudz darījis Zasas dzirnavu sakopšanā, atjaunošanā un popularizēšanā. Daudz ko veicis sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem: Zasas dzirnavu vēstures izpēti, sakopšanas talkas, pasākumus bērniem un jauniešiem. Jēkabpils novada pašvaldības NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā līdzfinansētā projekta “Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija” ietvaros ir izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas, iepriekš piesakoties, būs pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Zasas viesiem bez maksas.

Tūristi, kas apmeklē Zasu, bieži izsaka vēlmi ieskatīties arī dzirnavu iekštelpās. Līdz šim tā dzirnavu daļa, kurā atrodas vecie mehānismi un iekārtas, nav bijusi pieejama apmeklētājiem, jo iekārtas, kas ir kultūrvēsturisks mantojums, nav tādā tehniskā un estētiskā līmenī, lai būtu pieejamas plašākai sabiedrībai.

Projekta rezultātā tika iegādātas piedziņas siksnas, kas padarīs senos mehānismus funkcionējošus, lai tie būtu ne tikai vizuāli apskatāmi, bet arī reāli darbotos. Dzirnavu attīstības turpmākā vīzija sevī ietver dzirnavu aprīkojuma un dzirnavnieka amata demonstrējumus ar apmeklētāju praktisku līdzdalību.

Projekta laikā radās arī dažas grūtības – iekavējās plānotais laika grafiks, jo mehānismi tika pasūtīti no Vācijas un ražoti speciāli šīm dzirnavām. 13.novembrī plānojam pirmo dzirnavu iekārtu apskates pasākumu, kurā tiks demonstrēts atjaunotais dzirnavu aprīkojums. Būsim izveidojuši arī tūrisma informatīvo stendu, kas atspoguļos tūrisma piedāvājumu Zasā nākošajā tūrisma sezonā.

Šovasar Zasas dzirnavas piedzīvojušas pārsteidzošas pārvērtības gan ēkas ārpusē (apgleznoti logu slēģi), gan iekštelpās (izveidota vēsturiska ekspozīcija). Ceram, ka šis objekts priecēs arvien vairāk Zasas tūristu un viesu.

Projekta radošā grupa un H. Kortmans personīgi, pateicas Jēkabpils novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu – 700 eiro, un paldies ikvienam Zasas pagasta iedzīvotājam par izrādīto interesi un jaunām idejām.

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Dzirnavu draugi”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv