Biedrība “Sēļu pūrs” īstenojusi ELFLA LEADER projektu “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”

Download PDF
21. un 22. oktobrī Jēkabpils novada amatniecības centrā “Rūme” notika mācību nodarbības “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”, kuras organizēja biedrība “Sēļu pūrs”.
Šo LEADER projektu atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, līdzfinansē Jēkabpils novada pašvaldība, projekts tika iesniegts un saņēma atbalstu biedrības “lauku partnerība “Sēlija”” SVVA stratēģijas rīcībā “Apmācību nodarbības”.
Projekta publiskais finansējums – 1800.00 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums – 200.00 EUR.

Pirms projekta uzsākšanas biedrībai notika sarunas ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi, lai apzinātu interesentus, kuriem šīs apmācības būtu nepieciešamas visvairāk. Nodarbībām pieteicās praktizējoši amatnieki, skolotāji, interešu izglītības pārstāvji. Mācību programmas galvenās tēmas:
1.Ievads – mūsdienīgas datoru ciparvadības tehnoloģijas un to pielietošanas jomas;
2.Dizaina objektu izgatavošanas process dažādos materiālos un izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskās iespējas;
3.Datorizētās projektēšanas (CAD) sistēmas. 2D/3D modelēšanas pamatprincipi, digitālo modeļu sagatavošana izgatavošanai materiālā;
4.Datorizētās ražošanas (CAM) sistēmas. Izgatavošanas un apstrādes tehnoloģiju izvēle, digitālo modeļu importēšana, apstrādes stratēģijas un režīmi, mašīnkoda (G-code) sagatavošana;
5.Detaļu izgriešana ar lāzeri, lāzera gravēšana;
6.Izstrādājuma izgatavošana ar 3D printeri;
7.Frēzēšana ar CNC frēzi.
Mācību programma tika saskaņota un apstiprināta Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.gada 7.oktobrī, ar NR.33.
Biedrība ir gandarīta par to, ka nodarbību dalībnieki savas zināšanas nodos tālāk skolās, pulciņos, amatnieku meistardarbnīcās. Nodarbības apmeklēja interesenti no Aknīstes, Viesītes, Salas, Krustpils un Jēkabpils novadiem. Biedrība bija plānojusi apmācīt 12-16 cilvēkus, taču pieteicās 19 pretendenti, kuri ieguva apliecības par programmas apguvi.
Biedrība šo projektu realizēja sadarbībā ar nodibinājumu “Tehnobuss Latvija”. Apmācību dalībnieki iepazinās ar Tehnobusa iekārtām, kas parāda mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu māšīnbūves un metālapstrādes industrijās. Biedrības mērķis apmācību rezultātā bija parādīt, cik plašas karjeras iespējas paveras ikvienam, kurš apgūst un pielieto zināšanas materiāldizainā un tehnoloģijās. Īpašs gandarījums, ka nodarbības apmeklēja daudz pedagogu, jo viņi šīs zināšanas tālāk nodos saviem audzēkņiem, kas veidos mūsu Sēlijas reģiona nākotni un ekonomiku.
Pēc projekta ietvaros atbalstītajām nodarbībām biedrība sarīkoja papildus lekciju par moderno tehnoloģiju un materiāldizaina apmācīšanas iespējām vispārizglītojošajās skolās. Uz tām ieradās Jēkabpils un kaimiņu novadu skolu direktori. Skolu vadības izrādīja lielu interesi par iespējām sadarboties jaunā mācību satura ieviešanā, praktisko nodarbību vadīšanā kā arī pedagogu tālākizglītībā.
Biedrība mācību nodarbības noteikti turpinās, interesentiem dodot iespēju jau pamatīgāk apgūt konkrētas datordizaina programmas, palīdzēs izvēlēties atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģiskās iekārtas.
Paldies visiem nodarbību dalībniekiem par nopietno attieksmi, īpaši gandarīti esam par sadarbību ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi!
Biedrība “Sēļu pūrs” aicina jaunus dalībniekus, kas vēlas apgūt zināšanas par mūsdienīgu pieeju dizainam un amatniecībai, palīdzēsim ikvienam mācīties gribētājam!
Informāciju sagatavoja biedrība “Sēļu pūrs”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv