Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi izglītībā 2019./2020.m.g. septembrī

Download PDF

Pedagogu apmācības par veselības izglītības jautājumiem

Š.g.16. septembrī norisinājās pedagogu apmācības par atkarību izraisošajām vielām un procesiem darbam ar 10.-12. klašu skolēniem.

Bezmaksas apmācības par veselības izglītības jautājumiem piedāvāja Veselības ministrija Eiropas Sociāla fonda ietvaros. Apmācību mērķis – pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Pedagogiem visā Latvijā tika dota iespēja piedalīties apmācībās darbam ar skolēniem trijās klašu grupās (1.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase) par šādām tēmām:

  • veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes;
  • atkarību izraisošās vielas un procesi;
  • psihiskā, seksuālā un reproduktīvā veselība.

Pagājušajā mācību gadā pamatskolas pedagogi izglītojās par psihisko, seksuālo un reproduktīvo veselību un par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm.

Lekcijas pasniedza Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Agita Klempere – Sipjagina, pedagogi Ruta Bancāne un Vladimirs Hutornojs, kā arī sabiedrības veselības speciālistes Aija Bukova-Žideļūna, Ginta Ozola un Māra Veselova.

Apmācību noslēgumā pedagogi saņēma apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apguvi, kā arī informatīvo materiālu veselības jautājumu apguvei mācību procesā.

 

Izglītības attīstības centra projekta

Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”

mācību programma “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība”

 Š.g.17. septembrī notika programmas dalībnieku tikšanās – praktikums. Pasākumā bija iespēja dalīties savā pieredzē, uzklausīt kolēģus un diskutēt par labo praksi un izaicinājumiem starpkultūru saskarsmē. Praktikuma dalībnieki kopā ar projekta komandu un lektoriem Liesmu Osi un Kamberu Ali Avanu. devās interaktīvajā ekskursijā par cilvēku līdzībām un atšķirībām ārpus vairāk un mazāk ierastās kultūrvides.

Klātesošie papildināja zināšanas programmas tēmās:

– Dažādības ieguldījums organizācijas attīstībā: ko varam mācīties viens no otra, kā veidot atbalstošu vidi un attiecības?

– Iespējas un izaicinājumi, ar ko saskaramies globalizācijas procesos: no personiska stāsta uz starptautisku pieredzi

– aktualitātes, labās prakses piemēri, sadarbības iespējas.

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Foto: Krustpils novada Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv