Ceļš paliek ceļš, dažādība tikai gājējos. (Reinis Kaudzīte)

Ir sācies jaunais mācību gads. Atskaites punkts, lai izvērtētu pagājušajā mācību gadā paveikto. 2018./2019.m.g. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde izvirzīja pamatdarbības  prioritātes: atbalsta nodrošināšana jaunās pieejas sagatavošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu, atbalstu interešu izglītības un valstiskās audzināšanas īstenošanai. Saskaņā ar starpnovadu sadarbības līgumiem Jēkabpils novada Izglītības pārvalde veic metodisko pārraudzību arī Krustpils, Salas, Viesītes … Turpināt lasīt Ceļš paliek ceļš, dažādība tikai gājējos. (Reinis Kaudzīte)