Cik gatavi esam apkures sezonai?

Download PDF

Iepazīstinām novada iedzīvotājus ar pagastu pārvalžu gatavību apkures sezonai, iestājoties vēsākam laikam.

Ābeļu pagastā apkures sistēmu sāka regulēt un atgaisot septembra pēdējā nedēļā. Pa dienu tiek padota apkure bērnudārzam, līdz ar to reizē siltums tiek arī daudzdzīvokļu mājām. Pastāvīgi apkurināt vēl nav sākts, iespējams, nedēļas nogalē tiks uzsākta apkure; tas atkarīgs no laika apstākļiem. Problēmu līdz šim laikam nav.

Dignājas pagastā ēkas, sākot ar 1. oktobri, tiek apkurinātas pastāvīgi. Līdz šim tika veikti tikai atsevišķi testi. Apkure tiek nodrošināta Dignājas pamatskolai, pagasta pārvaldes ēkai, ģimeņu iniciatīvu centram un bijušai pasta mājai. Daudzdzīvokļu mājās nav centralizētā apkure, par to rūpējas paši iedzīvotāji.

Dunavas pagastā apkures sistēma ir pārbaudīta un pārvalde ir gatava darbam. Apkures sezona tiks sākta pēc iedzīvotāju pieprasījuma vai arī pie atbilstošas gaisa temperatūras. Problēmu sākt apkuri līdz šim nav.

Kalna pagastā iedzīvotājiem centrālās apkures nav, tiks apkurinātas bibliotēkas, kultūras nams un pagasta pārvaldes ēka.

Leimaņu pagastā sociālās aprūpes nams “Mežvijas” un pagasta pārvaldes ēka (Mežgales kultūras nams) tiek apkurināti jau divas nedēļas, tas notiek nepilnā apjomā. Arī Leimaņu tautas namā ir veikti sistēmas pārbaudes darbi. Malka ir sagatavota, pagasta pārvalde apkures sezonai ir gatava. Daudzdzīvokļu māju telpas iedzīvotāji apkurina paši.

Rubenes pagasta pārvalde arī ir gatava apkures sezonai, un viss jau tiek kurināts – skolas ēka, pagasta pārvaldes ēka, kultūras nams un pirmsskolas izglītības iestādes ēka. Daudzdzīvokļu māju telpas kurina paši iemītnieki.

Zasas pagastā līdz 1. oktobrim ēkas tika kurinātas pārbaudes režīmā, bet ar 1. oktobri jau tiek kurinātas pastāvīgi – kultūras nams, pagasta pārvaldes ēka, Sēlijas prasmju muzejs, Zaļā iela 10 (ambulance-aptieka). Tā saucamajā “Ambulances ēkā” daļēji ir veikta radiatoru nomaiņa. Vēl jārisina jautājums par ēkas iekšējās apkures sistēmas sakārtošanu, jo sistēmā ir dažāda diametra caurules un divi cirkulācijas loki, kas joprojām neļauj ēku apsildīt pilnvērtīgi.

 

Joprojām aktuāla problēma pagastos ir arī komunālo maksājumu parādi. Katru mēnesi iedzīvotājs, kurš izmanto pašvaldības komunālos pakalpojumus, saņem rēķinu. Ja rēķini netiek maksāti jau ilgāku laiku, tad tiek nosūtīts brīdinājums. Šādā gadījumā ir iespējams slēgt vienošanos par parādu nomaksu, vienojoties, cik ilgā periodā un kā parādi tiks nomaksāti. Ja parādi joprojām netiek maksāti, tad pakalpojuma ņēmējs saņem pirmstiesas brīdinājumu. Ja arī tad parādi netiek maksāti, tad pie parādu piedziņas jau ķeras tiesu izpildītājs.

Aicinām parādniekus tomēr nevilkt garumā parādu apmaksu, jo pēdējā laikā pašvaldība aizvien aktīvāk sniedz pieprasījumus tiesā. Tāpat komunālo maksājumu nemaksāšanu var uzskatīt par ļaunprātīgu rīcību arī pret citiem novada iedzīvotājiem, kas neizmanto pašvaldības piedāvātos komunālos pakalpojumus.

Vislielākie parādi ir Ābeļu un Zasas pagastos. Viscītīgāk parādus nomaksā Dignājas un Rubenes pagastu iedzīvotāji. Šeit iespējams iepazīties ar Jēkabpils novada Finanšu un ekonomikas nodaļas grāmatvedes G.Lācītes sagatavoto informāciju:

Informāciju apkopoja
informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists K.Sēlis
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv