Aizvadīta informatīva sanāksme pašvaldības darbiniekiem Zasā

Download PDF

27. septembrī Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā notika informatīva sanāksme Jēkabpils novada pašvaldības darbiniekiem – pagastu pārvalžu vadītājiem, komunālās saimniecības vadītājiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā dienesta darbiniekiem, bibliotekāriem, administrācijas speciālistiem.

Par pašvaldības aktualitātēm un veicamajiem darbiem darbiniekus informēja pašvaldības izpilddirektore G.Dimitrijeva, bet ar gūto informāciju pagastu pārvalžu vadītāju pieredzes apmaiņas braucienā uz Ludzu dalījās Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Baltaruņķis un Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs R.Jaudzems. Par īpašuma apsaimniekošanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem stāstīja nodaļas vadītāja I. Feldmane; par korupcijas un interešu konflikta novēršanu un apkarošanu – juriskonsulte G. Loča, bet drošību informācijas tehnoloģiju jomā – datorspeciālists P. Balodis. Par to, kā efektīvi izmantot finanšu resursus (iepirkumi, tirgus izpēte, EIS) stāstīja iepirkumu speciāliste I. Nereta, bet par pašvaldības budžeta 2020. gadam sastādīšanu – Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja L.Pētersone.

Tika apspriests aktuālais pagastu pārvalžu darbā – pārvalžu un komunālās saimniecības vadītāju, kā arī klientu apkalpošanas speciālistu loma pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Tāpat tika runāts par bibliotēkām un to lomu pagastā.

Jēkabpils novada pašvaldība

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv