Aicinām pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus apbalvošanai Valsts svētkos

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība aicina līdz 2019. gada 25. oktobrim (ieskaitot) iesniegt Jēkabpils novada kandidātu aprakstus apbalvošanai 2019. gada Valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā 16. novembrī Leimaņu tautas namā.

Kandidātus apbalvošanai un Goda raksta piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, domes komitejas, komisijas, darba grupas, pagastu pārvaldes, Jēkabpils novadā reģistrētās juridiskās personas, iestāžu un sabiedrisko organizāciju amatpersonas, iedzīvotāji – ne mazāk kā 5 Jēkabpils novada pilngadīgi iedzīvotāji, kuri iesniegumā norāda iesniedzēja parakstu, tā atšifrējumu un dzimšanas datus.

Izvirzot personu par kandidātu, nepieciešams norādīt:

– fiziskai personai: vārdu un uzvārdu, dzimšanas datus, adresi, sabiedriskās aktivitātes.

– juridiskai personai: nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

Lūgums iesniegt precīzus un pilnīgus aprakstus, konkrēti norādot apbalvojumam pieteiktās personas sasniegumus, kā arī pamatojumu, kādēļ persona tiek ieteikta apbalvojamam 2019. gada Valsts svētkos. Veidojot aprakstu, lūgums ievērot Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas NOLIKUMU >>.

Pieteikumus iesniegt fiziski slēgtā aploksnē Jēkabpils novada pašvaldībai administrācijā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī vai pagastu pārvaldēs nogādāšanai uz administrāciju ar norādi “Nominācijai Goda rakstiem”.

Jēkabpils novada pašvaldība

Goda rakstu un Atzinības rakstu saņēmēji iepriekšējos 5 gados:

2018. gadā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=20136

2017. gadā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=15462

2016. gadā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=11387

2015. gadā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=8135

2014. gadā: http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/Jekabpils_2014_novembris.pdf

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv