Pabeigta Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018.gada 6.septembrī noslēdza līgumu ar Pilnsabiedrību „Meliorācija priority” par būvdarbu veikšanu projektā Nr. 17-05-A00403-000129 „Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, lai mazinātu plūdu risku.

Uzsākot projektu, dabā tika veikti sagatavošanas darbi, piketu atjaunošana, reperu augstumu atzīmju pārbaude. Projekta ietvaros veikta apauguma novākšana 8.69ha platībā. Būvnieki pārtīrīja grāvju gultnes 12,645 km garā posmā, ierīkoja videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus – sedimentācijas baseinus, kas paredzēti ūdens plūsmas ātruma samazināšanai ūdenstecē. Darba procesā izrakto grunti izlīdzināja uz atbērtnes lauksaimniecības un meža zemēs, izlīdzināja mikroieplakas, izskalojumus, bebru alas. Projekta ieviešanas laikā ir veikti plānotie darbi – caurteku demontāža, būve un remonts, kā arī izteku sakārtošana.

Būvprojektu izstrādāja SIA „PROJEKTGRUPA”. Būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no SIA „Prerogativa”.

Projekta kopējās izmaksas 281 720,05EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 249470,24 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 32249,81 EUR.

Projekta vadītājs – Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane

Autores foto

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv