Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi novadā

Download PDF

Kopš 2017. gada Jēkabpils novadā Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros norisinās dažādi pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei, kuros piedalījušies jau vairāk kā 890 dalībnieki.

Projekta ietvaros norisinās dažādas izglītojošas lekcijas un konsultācijas bērniem un pieaugušajiem par tādām tēmām kā: sirds un asinsvadu profilakse, onkoloģijas profilakse, lekcijas par psiholoģisko veselību un demenci, par veselīgu uzturu, kā arī par reproduktīvo veselību un atkarīgo vielu negatīvo ietekmi. Par vienu no veiksmīgākajiem pasākumiem, kas norisinās skolās ir jāpiemin olimpiādes, kas tiek organizētas par veselīgu uzturu, kā arī sirds un asinsvadu profilaksi. Skolēni pēc lekcijas piedalās olimpiādē, kur sacenšas komandās un interaktīvā veidā liek lietā jauniegūtās vai atkārtotās zināšanas. Visās mūsu novada skolās tiek nodrošinātas peldētapmācības nodarbības dažādās vecuma grupās, kur labākie peldētāji jau sevi pierādījuši piedaloties peldēšanas sacensībās. Arī šajā mācību gadā bērni turpinās pilnveidot vai apgūt peldēšanas prasmes, lai stiprinātu savu imunitāti un uzlabotu fizisko izturību. Norisinājušās 3 bērnu dienas nometnes, kur dalībnieki 5 dienu garumā apgūst veselību veicinošas prasmes un zināšanas, kā arī katru gadu piedalās orientēšanās pasākumos, pārgājienos un brauc ekskursijās. Pieaugušajiem tiek organizētas apmācības veselīga uztura pagatavošanā, un ir iespēja piedalīties dažādos sporta pasākumos – apgūstot nūjošanas pamatprasmes, iemācoties āra trenažieru pareizu pielietošanu, kā arī pareizu iesildīšanos un atsildīšanos fizioterapeita vadībā. Slimību profilakses pasākumos iedzīvotājiem ir pieejami ekspres-testi sava hemoglobīna, holesterīna, asinsspiediena un glikozes līmeņa noteikšanai, kā arī mediķa konsultācijām par iegūtajiem rezultātiem un tālākajām rekomendācijām. Vienas no apmeklētākajām nodarbībām pieaugušo vidū ir veselības vingrošana ūdenī Jēkabpils un Ilūkstes peldbaseinos. Nodarbības norisinās treneru vadībā un pēc baseina ir pieejamas pirtis. Veselības vingrošana ūdenī norisināsies arī oktobra un novembra mēnešos, tāpēc aicinām iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Projekta vadītāja

Baiba Čākure
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv