Iespēja izteikt viedokli par alkoholisko dzērienu ražošanas saistošajiem noteikumiem

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 29. augustā  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 28. augusta plkst. 15.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu projekts pielikumā >>

Gita Loča,
Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsults

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv