Sociāla dienesta paziņojums: atbalsts pirmklasniekiem

Download PDF

Tuvojas 2019./2020. mācību gada sākums. Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka vecākiem ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00 apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē.

Lai saņemtu pabalstu, ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada pašvaldībā,  jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā un jāiesniedz rakstveida iesniegums pabalsta pieprasīšanai.

Lai saņemtu pabalstu, uzsākot mācības Jēkabpils novada izglītības  iestāžu  1. klasē 2019/2020.mācību gada izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās, vecākiem jāraksta iesniegumu izglītības iestādes vadītājām.

Tāpat arī katram Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētajam daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam,  kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā, līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai, ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei EUR 20 apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā un jāiesniedz rakstveida iesniegums pabalsta pieprasīšanai.

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv