31. augustā dodies Ekspedīcijā pa Jēkabpils novadu!

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Pagājušā gada vasaras noslēgumā aizsākām brīnišķīgu tradīciju, organizējot piedzīvojumu, kurā piedalīties tika aicināta ikviena ģimene vai draugu kompānija. Pateicoties Jūsu lielajai atsaucībai un interesei, aicinām doties Ekspedīcijā pa Jēkabpils novadu arī šogad!
Ekspedīcija norisināsies 2019. gada 31. augustā.
Piedalīties šajā piedzīvojumā tiek aicinātas komandas vismaz 2 cilvēku sastāvā, kuru rīcībā ir vieglā automašīna, mikroautobuss, motocikls, velosipēds vai cits transporta līdzeklis.

STARTU dosim plkst. 10.00, taču līdz tam Tev obligāti ir jāreģistrē dalība ekspedīcijā.
Reģistrācijas vietas pasākuma dienā būs sekojošas:
– Dignājas pamatskola
– Dunavas skola
– Rubenes pagasta pārvalde
– Ābeļu pagasta pārvalde
– Leimaņu tautas nams
– Kalna pagasta pārvalde
– Zasas kultūras nams

Reģistrācija jāveic pasākuma dienā no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.55.
Plkst. 9.55 dalībnieku komandas katrā no 7 reģistrācijas vietām tiks instruētas par ekspedīcijas norisi un plkst. 10.00 visām komandām tiks dots starts.

Lai mēs spētu prognozēt aptuveno ekspedīcijas dalībnieku skaitu, vēlama iepriekšēja pieteikšanās šeit: http://ejuz.lv/regeksped

Ekspedīcijas laikā jūs gaidīs dažādi uzdevumi kontrolpunktos, kuri atradīsies Jēkabpils novada teritorijā. Nav obligāts nosacījums apmeklēt visus kontrolpunktus, taču kopvērtējumā tiks ņemts vērā katras komandas iegūtais punktu skaits, kas būs atkarīgs no apmeklēto kontrolpunktu skaita un uzdevumu izpildes kvalitātes.

Ātrums un ceļā pavadītais laiks NETIKS VĒRTĒTS, tāpēc nesteidzies, ievēro ceļu satiksmes noteikumus un izbaudi dienu kopā ar saviem mīļajiem, jo tev būs 8 stundas laika, kurās paveikt ekspedīcijas organizatoru komandas sagatavotos uzdevumus.

Šajā tehnoloģiju laikmetā neaizmirsti paņemt līdzi mobilo telefonu, ar kuru iemūžināt visskaistākos ekspedīcijas mirkļus! Lūgsim ar tiem dalīties, izmantojot mobilo aplikāciju “Whatsapp”, tādējādi dodot jums iespēju nopelnīt papildpunktus.

FINIŠĀ autotrasē “Pilskalni” Kalna pagastā tev jāierodas laika posmā no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00. Tur tevi gaidīs SK “Pilskalni” smaidīgā un draudzīgā komanda, kura būs sagatavojusi dažādas aktivitātes, ar kurām aizpildīt laiku, kamēr organizatori apkopo ekspedīcijas rezultātus.

Plkst. 18.30 visi kopā baudīsim koncertu. Pie mums ciemosies muzikālā TV šova “X Faktors” dalībnieks Didzis Melderis un ģitārists Gints Smukais.
Pēc koncerta paziņosim ekspedīcijas rezultātus.
Pirmo 3 vietu ieguvēji un komanda, kuru organizatori atzīs par visatraktīvāko (tāpēc iesakām padomāt par komandas un transportlīdzekļa noformējumu), iegūs vērtīgas balvas no mūsu atbalstītājiem: Citrus SPA , Gunsnlasers Lāzertags , Picērija Itālis , Hesburger Latvija , kā arī citas Jēkabpils novada pašvaldības sarūpētas balvas. Kā arī, protams, nelielas piemiņas balvas tiks pasniegtas ikvienam ekspedīcijas dalībniekam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā droši zvani Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciālistam Jānim Ozolam, tel.nr. 24118122.

Pasākuma laikā var tikt fotografēts vai filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai sociālajos tīklos.

TIEKAMIES PIEDZĪVOJUMĀ!

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde


Pasākuma “ Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu”
NOLIKUMS

1. Pasākuma mērķis un uzdevumi:
1.1. Veicināt sabiedrības līdzdalību un vietējās dzīvesvides un tās radīto iespēju izzināšanu.
1.2. Veicināt Jēkabpils novada iedzīvotāju un tūristu aktivitāti. Iesaistīt Jēkabpils novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās aktivitātēs.
1.3. Noskaidrot aktīvākās un radošākās ekspedīcijas dalībnieku ekipāžas.

2. Ekspedīcijas norises vieta un laiks:
2.1. REĢISTRĀCIJA un sākums katrā no novada pagastiem NO PLKST. 9.30 – 9.55

REĢISTRĀCIJAS VIETAS:

DIGNĀJAS PAMATSKOLA
DUNAVAS SKOLA
RUBENES PAGASTA PĀRVALDE
ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE
LEIMAŅU TAUTAS NAMS
KALNA PAGASTA PĀRVALDE
ZASAS KULTŪRAS NAMS

2.2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija pasākuma dienā, 2019. gada 31.augustā no plkst. 9:30 līdz 9.55, sacensību starts plkst. 10.00.
2.3. Ekspedīcijas ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam ceļvedim pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.
2.4. Finišs laika posmā no plkst. 17.00 līdz 18.00, autotrasē “Pilskalni”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.
2.5. Atkarībā no dalībnieku skaita, var tikt izmainīts starta laiks, par visām izmaiņām tiks ziņots.
2.6. Dalība pasākumā bez maksas.

3. Pasākuma vadība:
3.1. Jēkabpils novada pašvaldība.
3.2. Atbildīgās personas: Jānis Ozols, Baiba Čākure

4. Ekspedīcijas dalībnieki:
4.1. Piedalīties Ekspedīcijā var ikviens novada iedzīvotājs un arī viesi.
4.2. Ekipāžā dalībnieku skaits var būt dažāds, atkarībā no tā, kāds konkrētajā spēkratā ir paredzētais pasažieru skaits, bet ne mazāks kā 2 personas.
4.3. Spēkrats var būt vieglā automašīna, busiņš, motocikls, velosipēds, vai jebkurš cits pārvietošanās līdzeklis.
4.4. Plānotais ekipāžu skaits – līdz 50.
4.5. Pasākuma laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai.
4.6. Dalībnieki (komandu kapteiņi) ar parakstu uz šī nolikuma pielikuma apliecina, ka iepazinušies ar nolikumu, tā noteikumiem un apņemas tos ievērot.

5. Ekspedīcijas maršruts, starta kārtība:
5.1. Katram dalībniekam izvēlētajā ekspedīcijas starta punktā tiks iedots ceļvedis ar kontrolpunktu aprakstu, pēc kura vadoties jāveic distance.
5.2. Nesagaidot organizatoru uzaicinājumu, doties uz startu aizliegts.
5.3. Ekspedīcijas ekipāžu automašīnām komandas reģistrācijas brīdī tiks izsniegti starta numuri.
5.4. Ekspedīcijas distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem.
5.5. Atrodoties kontrolpunktos, uzdevumu veikšanas laikā automašīnas dzinējam jābūt izslēgtam.
5.6.Katrā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku klātbūtni un kontrolpunktos izpildītos uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapā atzīmējot uzdevumos iegūto punktu skaitu. Tiesības veikt atzīmes ir tikai pasākuma organizatoriem, kas izdarīto atzīmi apliecinās ar savu parakstu.

6.Vērtēšana:
6.1. Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz finišam, ir 8 (astoņas) stundas. Ja ekipāža finiša taisni šķērso pēc plkst. 18.00, ekipāža tiek diskvalificēta.
6.2. Ekspedīcijas uzvarētājs tiek noteikts PĒC IEGŪTO PUNKTU SKAITA.
6.3. Papildus punkti tiek piešķirti par atraktīvu noformējumu, kā arī iesūtītajām fotogrāfijām. Informācija par iespējām iegūt papildpunktus tiks norādīta ceļvedī, kurš tiks izsniegts reģistrācijas brīdī.

7. Apbalvošana:
7.1. Par Ekspedīcijas vakara apbalvošanas ceremonijas vietu noteikta autotrase “Pilskalni” (Kalna pagasts, Jēkabpils novads), apbalvošanas norises laiks plkst. 18:30.
7.2. Dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, tiks apbalvotas ar vērtīgām pārsteiguma balvām no Jēkabpils novada pašvaldības un piesaistītajiem sponsoriem. Paredzētas arī pārsteiguma balvas atraktīvākajām un košākajām komandām.

8. Pieteikšanās:
8.1. Ieteicama iepriekšēja pieteikšanās no 13. augusta līdz 29. augustam šeit: http://ejuz.lv/regeksped
8.2. Pieteikties un noskaidrot visus interesējošos jautājumus var telefoniski, zvanot vai rakstot: 24118122 (Jānis Ozols) vai 28677242 (Baiba Čākure).
8.3. Ja kāds vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies, to varēs izdarīt arī pasākuma dienā.

9. Aktuāli:
9.1. Nepieciešams līdzi ņemt mobilo telefonu ar fotografēšanas iespējām, kā arī, parakstot nolikuma pielikumu, norādīt telefona numuru, no kura pasākuma laikā notiks saziņa ar pasākuma organizatoriem (fotogrāfiju iesūtīšana, izmantojot mobilo aplikāciju “Whatsapp”).
9.2. Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, jābūt OCTA un derīgai tehniskajai apskatei.
9.3. Dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumi un šī nolikuma prasības. Par personisko drošību atbild paši dalībnieki.
9.4. Ātrums un laiks netiks vērtēti.
9.5. Nav obligāts nosacījums izbraukt visus kontrolpunktus.
9.6. Ekspedīcijas un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.
9.7. Jēkabpils novada pašvaldība NEUZŅEMAS nekādu atbildību par iepriekšminēto noteikumu neievērošanu.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv