Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi par koku ciršanu Zasas sporta laukuma norobežojošā joslā

Download PDF

Noslēgusies publiskās apspriešana par koku ciršanu Zasas sporta laukuma norobežojošā joslā, kas notika laika periodā no 2019. gada 22. jūlija līdz 2019. gada 9. augustam.

Informācija par publisko apspriešanu bija ievietota novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, sociālajā tīklā https://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/ kā arī informācija bija izvietota Zasas pagasta pārvaldes telpās.

7. augustā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā iedzīvotāji varēja izteikt savu viedokli. Sanāksmē piedalījās 14 iedzīvotāji un 4 novada administrācijas pārstāvji. Sporta laukuma rekonstrukciju atbalsta visi iedzīvotāji, bet viedoklis atšķiras par iespējamajiem risinājumiem – vai veikt rekonstrukciju saglabājot kokus vai veikt skrejceļa rekonstrukciju, nozāģējot liepu stādījumu rindu un izraujot koku celmus.

Publiskās apspriešanas laikā ir saņemtas 33 anketas, no kurām 14 anketās ir pausts atbalsts koku nociršanai, lai veiktu sporta laukuma rekonstrukciju, 3anketās ir pausts daļējs atbalsts, norādot, ka jāmeklē kokus saudzējošs risinājums, un 16 anketās iedzīvotāji pauž noraidošu attieksmi pret koku zāģēšanu.

Iedzīvotāji, kas bija pret koku nociršanu, norādīja, ka koku saknes vajag norobežot. Sporta laukuma skrejceļš atrodas 1,3 m– 1,5 m attālumā no kokiem. Pēc Latvijas Dabas fonda ieteikuma, koku sakņu kritisko aizsardzības zonu aprēķina, koka stumbra diametru reizinot ar 5. Liepu stādījumu rindā koku vidējais diametrs ir 35-40 cm, tātad koku sakņu kritiskajai aizsardzības zonai jābūt vismaz 1,75 m no koka stumbra. Strādājot kritiskajā sakņu aizsardzības zonā, visticamāk, tiks traumētas liela izmēra nozīmīgas koku saknes. Minimālo sakņu aizsardzības zonu aprēķina, stumbra diametru reizinot ar 10, minimālajai sakņu aizsardzības zonai jābūt vismaz 3,50m attālumā no koka stumbra. Ja būvniecības laikā koka sakņu zona tiek būtiski traumēta, kokam atmirs arī virszemes daļas, samazināsies tā dzīvotspēja un koks var aiziet bojā.

SECINĀJUMI

  1. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt novada iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par ieceri, veicot Zasas sporta laukuma rekonstrukciju, veikt koku ciršanu un koku celmu izraušanu Zasas sporta laukuma norobežojošā joslā.
  2. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par koku ciršanu ārpus meža zemes”.
  3. Izskatot iedzīvotāju izteiktos viedokļus un uzklausot iedzīvotājus publiskās apspriešanas sanāksmē, tika konstatēts, ka iedzīvotāju aktivitāte nebija visai liela. Ieceres atbalstītāju un pretinieku skaits bija gandrīz vienāds 14/16 un 3 daļējs atbalsts. Sporta laukuma rekonstrukciju atbalsta visi iedzīvotāji, bet viedoklis atšķiras par iespējamajiem risinājumiem – vai veikt rekonstrukciju saglabājot kokus vai veikt skrejceļa rekonstrukciju, nozāģējot liepu stādījumu rindu un izraujot koku celmus.
  4. Iedzīvotāju ieteiktais koka sakņu norobežošanas veids konkrētajā vietā – Zasas sporta laukumā, var nedot vēlamo efektu, koki var aiziet bojā no sakņu traumēšanas, jo attālums no skrejceļa līdz koku stumbriem ir pārāk mazs.
  5. Gala lēmums par koku ciršanu ar celmu izraušanu sporta laukuma norobežojošā joslā, veicot sporta laukuma skrejceļa atjaunošanu – lemjams atklātā Jēkabpils novada domes sēdē.

 

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv