12. augustā Vandānos aicina piedalīties darba grupā par Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstību

Download PDF

Projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība”

Fokusa grupas Jēkabpils, Krustpils un Salas novados.
VRG “Lauku partnerība Sēlija” teritorija.

 2019. gada 12. augustā pl. 14 00 –  16 00  Jēkabpils novads, Dignājas pagasts, Vandāni, “Veldres”-3A – Ģimeņu iniciatīvu telpā

2019. gada 13. augustā pl. 11 00 – 13 00 Krustpils novads, Kūku pagasts, atpūtas vietā “Daugmales”

2019.gada 13. augusts pl. 15 00 –  17 00 Salas novads, Salas pagasts, “Jaunsīmaņi”

 

DARBA KĀRTĪBA

Fokusa grupas darbs, vadītāja Sandra Biseniece.

Mērķis – vienotā jautājumu ietvarā klātienē izrunāt daugaviešiem būtiskos ekonomiskā potenciāla attīstības jautājumus Daugavas baseinā. Fokusa grupas diskusijas rezultāti tiks analizēti un publiskoti pēc viedokļa anonimitātes principa. Diskusija notiks neformālā gaisotnē, lai rosinātu brīvu viedokļu apmaiņu. Diskusijas gaitā domāsim par trim galvenajiem pieturas punktiem: kuri faktori tieši šodien ir ekonomiskās attīstības virzītāji vai kavētāji; cilvēki – dažādu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju slāņu loma, jauniešu un senioru loma ekonomiskajā attīstībā; NVO loma un sabiedrības pašorganizēšanās Daugavas baseinā un sadarbība starp novadiem. Pētījums, kurš taps šo fokusa grupu diskusiju rezultātā, tiks publiskots interneta vietnē www.daugavabasmalas.lv, sadaļā NODERĪGI, kur jau tagad var atrast gan viedokļu līderu prezentācijas, gan praktisko informāciju ūdensmalu attīstībai, gan idejas Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības rosināšanai.

Kontaktpersona par Jēkabpils novada fokusgrupu – Dzidra Nartiša, tel. 28698128.

Dzidra Nartiša,
Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv