VAKANCE | Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora amatu

(1 slodze, kods 1112 38) uz nenoteiktu laiku

(Maksimālā atlīdzība par slodzi 1358 EUR pirms nodokļiem)

Prasības pretendentiem:

  • Otrā līmeņa augstākā izglītība vai bakalaura grāds;
  • Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • Vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādēs;
  • Vēlamas krievu valodas un vismaz vienas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām zināšanas, labas komunikācijas prasmes, organizatoriskā darba pieredze;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Izpilddirektora amata galvenie pienākumi noteikti likuma “Par pašvaldībām” 69.pantā un Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma 20.punktā (pieejams pašvaldības mājas lapā, konsolidēto saistošo noteikumu sadaļā:  http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=53).

 

Pretendentiem CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv, sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, līdz 2019.gada 24.jūlijam, pulksten 17.00.

 

Kontaktinformācija:

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Vanags

T.: 29204384, e-pasts: aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka:

– Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu;

– iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība (kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202);

– datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulās 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba likuma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, tad informācija par pretendentu tiks iznīcināta saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto termiņu.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv