Par valsts vietējo autoceļu posmu atputekļošanu Jēkabpils novada teritorijā

Download PDF

VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālisti ir izskatījuši Jēkabpils novada pašvaldības vēstuli par valsts vietējo autoceļa posmu atputekļošanu Jēkabpils novadā.

Informējam, ka pašreiz pieejamā finansējuma ietvaros ir izstrādāts un Satiksmes ministrijā apstiprināts autoceļu ar grants segumu atputekļošanas plāns 2019. gada vasaras sezonai, kurā iekļauti intensīvāk noslogotie autoceļu posmi ar grants segumu.

Balstoties uz pieejamo finansējumu, 2020. gada plānā tiek iekļauti posmi ar grants segumu pēc pieņemtajiem kritērijiem – blīvāk apdzīvotas vietas(dzīvojamās mājas, māju grupas, sabiedriskās iestādes, ražošanas ēkas, kuras atrodas tuvāk par 20 m no brauktuves malas).  Līdz ar to autoceļa V810 posms km 0,5 – 1,0 km apstrādei ar atputekļošanas materiālu netiek paredzēts.

  1. gada atputekļošanas plānā, tiks iekļauti autoceļu posmi:

V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste  posms no km 28,05 – 28,45 km;

V801 Rubeņi – Dunava posms no km 9,24 – 9,71 km;

V708 Subate – Kaldabruņa – Rītenišķi posms no km 13,46 – 13,90 km.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts vietējo autoceļu grants seguma stāvokli tiks nodrošināta komplekso ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai  “C” uzturēšanas klasei un Noteikumu Nr.224 prasībām.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Valdes priekšsēdētājs J.Lange

10.06.2019

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv