Aktualitātes izglītībā

Download PDF

Jēkabpils novada izglītības iestādes iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Eiropas Savienības fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, iniciatīvā “Latvijas skolas soma”.

Paveiktais projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Zasas vidusskolā, Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

2018./2019. mācību gadā Jēkabpils novada skolās turpinājās darbs projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Zasas vidusskola, Dignājas pamatskola un Ābeļu pamatskola projektā darbojās otro mācību gadu. Šajā mācību gadā pasākumu un aktivitāšu īstenošanai tika piešķirti 2737 EUR. Ņemot vērā vecumposmu, pedagogu ieteikumus, skolēnu vēlmes un vajadzības, tika sastādīts pasākumu plāns mācību gadam. 6. klašu skolēni devās uz radošo darbnīcu “Daugava“ Skrīveros, lai piedalītos pasākumā “Kas ir dizains? Satiec dizaineri!”, 1.- 5. klašu skolēni apmeklēja amatniecības centru “Rūme” Zasā, lai uzzinātu, kā top ādas aproces un māla trauki pasākumā “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”. 9. un 12. klašu skolēni tikās ar personības izaugsmes treneri pasākumā “Mana veiksme – es pats”. 7. un 8. klašu skolēni devās uz biedrību “Ūdenszīmes” Rubenes pagastā. Tur pasākumā “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!” uzzinājām, ka laukos, čakli darbojoties un pilnveidojot sevi, var radīt neparastas lietas un pelnīt. 7.-12. klašu skolēni apmeklēja pasākumu “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”. Savukārt, skolēni, kuriem interesē aktiermāksla un tikšanās ar iedvesmojošām personībām, apmeklēja pasākumu “Tikšanās ar iedvesmojošo aktieri Aināru Ančevski”. Interesi par pasākumu izrādīja Dignājas pamatskolas visi skolēni, Ābeļu pamatskolas 7. klases skolēni, Zasas vidusskolas 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. un 12. klašu skolēni.

Tika organizēti arī bezmaksas pasākumi. Dignājas pamatskolā notika liels pasākums “Kur mācīties tālāk?” 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja satikt pārstāvjus no tādām izglītības iestādēm kā Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Murjāņu sporta ģimnāzija, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Ogres tehnikums, Bulduru Dārzkopības vidusskola, Smiltenes tehnikums un Zasas vidusskola. Dignājas pamatskolas 7., 8. un 9. klase izmantoja izdevību un apmeklēja nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “Skills Latvia 2019” Rīgā. Skolu jaunieši bija arī aktīvi “Ēnu dienas 2019” dalībnieki. Ļoti apjomīga izdevās karjeras nedēļa, kurā iesaistīti tika gan vecāki, dažādas saimniecības un uzņēmumi. Skolēniem bija iespēja tikties ar policistu un frizieri, apmeklēt INKUBATORI.LV (SIA “Saimniecība vistiņas)”, “NYX and Iris” zirgu stalli, z/s “Kapačmuižu”, iepazīt virtuālo pasauli ar SIA “Tomega”, apmeklēt Swedbank nodarbības “Dzīvei gatavs”, tikties ar Jēkabpils volejbola komandu “Lūši”. Zasas vidusskolā tika organizēta tikšanās ar vidusskolas absolventiem – Airisu Ģeidāni, Ramonu Romanovsku un Kristīni Biti.

Ar visām klasēm esmu tikusies karjeras attīstības atbalsta nodarbībās, kurās iepazinām profesijas, pētījām savas intereses, vēlmes, spējas un iespējas, ieguvām noderīgu informāciju, diskutējām. Bet pats galvenais, domājām par savu nākotni. Mācījāmies pret saviem lēmumiem izturēties atbildīgi. Pats galvenais, ko sapratām, ir vairākos pasākumos uzsvērtais, ka savai nākotnei ir jāiegulda šeit un tagad. Un pats labākais, ko skolēni var darīt savai nākotnei šeit un tagad, ir labi mācīties sev, ne citiem.

Paldies skolu vadībām, projekta koordinatoriem Jēkabpils novada pašvaldībā, visiem pedagogiem, vecākiem, pasākumu īstenotājiem. Liels paldies skolēniem, kuri bija aktīvi pasākumu dalībnieki visa mācību gada garumā. Lai saulaina vasara! Lai top jauni un pārdomāti plāni nākotnei!

Anda Jurgeviča,
Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants Zasas vidusskolā, Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

 

Programma „Latvijas skolas soma” Rubeņu pamatskolā

 Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

Rubeņu pamatskola programmu īstenoja 2018./2019. mācību gadā.

Projekta mērķgrupa 1. – 9. klašu skolēni.

Projektā apgūtais finansējums ir 851 EUR.

Pasākumi:

2018. gada 12. novembrī Rubeņu pamatskolas skolēni iepazina mūzikas daudzveidīgo pasauli Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu mūzikas stundā „Mūzika – dvēseles valoda.”

Sasaistot koncertu ar iepriekš apgūto, 8. klases skolēni fizikas stundā mācījās par skaņu.  Tēmā “Skaņas veidi” tika atskaņota un izpētīta klarnete – kā mainās tonis, skaņas augstums…  Tika demonstrētas cilvēka ausij tīkamās, netīkamās skaņas,  izpētīta  stabuļu mēlīte – kā tā iesvārsta gaisu, kā skaņu rada  zvaniņi – ar ko atšķiras dažāda lieluma zvanu skaņas.

Mūzikas stundās 6. – 9. klasēs no 29.10.2018. līdz 09.11.2018. tika atkārtotas tēmas par mūzikas instrumentiem, kā tos pazīt un atšķirt pēc skanējuma.

Vizuālās mākslas nodarbībās tika izveidota galvenā pasākuma afiša (12.11.2018.).

No 5. novembra Rubeņu pagasta zālē  skatījāmies  grafiskās dizaineres Solvitas Kukles darbu izstādi – afišas, gleznas, plakāti, bukleti, grāmatu dizains, pārtikas iepakojuma dizains u.c.  Dažs jutās kā muzejā, cits  vēlējās kļūt par datordizaineri, skolotāju un iegūtās zināšanas izmantot vizuālās mākslas stundās.

No 10. – 20. novembrim Rubeņu pamatskolas skolēni un darbinieki par godu Latvijas simtgadei veidoja radošo darbu grāmatu „100 skices Latvijai”.  Te noderēja S. Kukles izstādē gūtās zināšanas un idejas.  Veidot savu grāmatu bija aizraujoši un interesanti.

15. novembrī notika konkurss „Cauri gadsimtam”. Konkurss apkopoja visas iepriekš gūtās zināšanas par mūsu valsti. Skolēni pasākumā iesaistījās ar lielu interesi. Uzvarētāji bija visi, jo kopā pavadītais laiks mūs saliedēja, bet iegūtās zināšanas bagātināja.

2019. gada 23. aprīlī skolā viesojās Zinātnes teātris no Rīgas.

Interaktīvajā šovā vadītāja kopā ar dalībniekiem veica eksperimentus un zinātniskus trikus, kas bērniem ļāva ieraudzīt zinātni pavisam jaunā gaismā.

Pasākuma radošajā darbnīcā skolēni praktiski darbojās, iepazina saldējuma izgatavošanas procesu, piesaistot olbaltumvielas un slāpekli.

Gatavojoties pasākumiem, vizuālās mākslas stundās tika izveidotas afišas. Fizikas, vizuālās mākslas, ķīmijas, mājturības un dabaszinību stundās pārrunātas tēmas par siltumu, krāsas veidošanos, sadalīšanos varavīksnes krāsās, ūdeņradi, gaisa sastāvu, slāpekļa agregātstāvokli, olbaltumvielu īpašības. Sākumskolas klasēs dabaszinību stundās skolēni iepazinās ar vielu ķīmiskām pārvērtībām, šķīdumiem, gaisu, degšanu.

Aizraujošie eksperimenti atvērtā un pozitīvā gaisotnē radīja piesātinātas emocijas un patiesu interesi par zinātni.

Visi programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi tika atspoguļoti www.jekabpilsnovads.lv un Rubeņu pamatskolas avīzē.

Svarīgākā atziņa ir radīt brīdi, kad priekšnesuma un nodarbību dalībniekiem izdodas piedzīvot vai paveikt pašiem ko tādu, kas rada neaizmirstamu un sajūsmas pilnu atklājuma sajūtu!

Ilona Kantāne,
Rubeņu pamatskolas direktore

 

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2018. gada 5. novembrī Jēkabpils novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Jēkabpils novadā projektā ir iesaistījušās Ābeļu, Rubeņu, Dignājas pamatskolas un Zasas vidusskola. Uz šo brīdi projektā darbojas 21 skolotājs, ir izstrādāti 43 mācību un konsultatīvā atbalsta plāni. Notiek aktīva sadarbība starp skolotājiem un skolēniem, kuri ir iesaistījušies šajā projektā.

Šī projekta ietvaros skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiek izstrādāti metodiskie līdzekļi, rīkoti semināri, radošās darbnīcas, konferences. Skolotāji iegūst iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, kā arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai. 2019. gada 1. martā Jelgavas 4. vidusskolā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta “Pumpurs” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 konference “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalījās visu mūsu novada skolu projekta koordinatori un projektā iesaistītie skolotāji. Tā bija lieliska iespēja uzklausīt citu skolu skolotāju atziņas un dalīties pieredzē.

Galvenās projektā iesaistīto skolotāju atziņas:

– Projekta veiksme ir tā, ka mēs pamanām katru skolēnu, kam ir nepieciešams atbalsts un uzreiz varam sniegt palīdzību;

– Projekts ir ļoti noderīgs skolēniem ar mācīšanās grūtībām, zemu pašvērtējumu. Skolēnam esot vienam kopā ar skolotāju, viņš nebaidās kļūdīties, tāpēc dara, mācās, jautā, noskaidro nesaprasto, uzlabo vērtējumu attiecīgajā priekšmetā;

– Projekta īstenošana skolā radīja iespēju katra iesaistītā skolēna personalizētam  atbalstam. Bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, bija iespēja papildus nodarbībās papildināt latviešu valodas vārdu krājumu, pilnveidot to lietojumu, apgūt gramatiskās kategorijas, tas veicināja mācību sasniegumu uzlabošanos visos mācību priekšmetos, kā arī palielinājās skolēnu mācīšanās motivācija.

Nepieciešamie uzlabojumi:

– Skolās ļoti vajadzīgs atbalsta personāls – psihologs, logopēds, sociālais pedagogs;

– Darbu apgrūtina projekta datorprogramma, kurā nav iespējams atspoguļot dažādas situācijas, piemēram, skolotāju maiņu u.c.

Būtiskākās atziņas, noslēdzot šo mācību gadu:

– Nākamajā mācību gadā darbs projektā jāturpina;

– Projektā iesaistītie skolēni ir sapratuši, ka individuāli sniegtais atbalsts ir ļoti vērtīgs;

– Projekts ir kā milzīgs solis pretī skolēna zināšanu un prasmju izaugsmei.

Projekta koordinatore Gita Ratniece

 

2018./2019. mācību gada I un II semestra stipendijas 7. – 12. klašu skolēniem

Jēkabpils novada dome, ar mērķi motivēt 7. -12.klašu skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus, sekmēt Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu 9.klašu absolventus vēlmi turpināt mācības Zasas vidusskolā un veicināt skolēnu skaita pieaugumu novadā, ņemot vērā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, apkopo un apstiprina mācību gada I un II semestrī stipendijas.

Metodiskais darbs

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde metodiskā darba nodrošināšanai, izveidojusi astoņu mācību jomu trīspadsmit konsultantu tīkls. Mācību jomas koordinēs; 3 konsultanti no Aknīstes novada, 2 no Jēkabpils novada, 2 no Krustpils novada, 3 no Salas novada, 3 – no Viesītes novada.

Lai nodrošinātu pēctecības principu izglītībā un uzsāktu jauno mācību saturu, mācību gada laikā organizētas pedagogu profesionālās pilnveides programmas un pasākumi, semināri, atbalstīti pieredzes apmaiņas braucieni, sanāksmes, sagatavoti tālākizglītotāji un mācīšanās konsultanti reģiona vajadzībām.

2019. gada 16. un 17. aprīlī Jēkabpils novada skolas apmeklēja delegācija no Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajona izpildkomitejas, skolām un Izglītības nodaļas, lai gūtu pieredzi par mācību un audzināšanas darbu Latvijā un rastu idejas sadarbības iespējām.

2018./2019.mācību gads ir pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vispārējās izglītības iestādēs tika pievērsta papildu uzmanība fizikas mācību priekšmeta apguvei.

Viens no šī gada pasākumiem bija fizikas diena Viesītes vidusskolā š.g. 17. aprīlī.

Sēlijas novadu izglītības iestāžu konference “Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā”

2019.gada 5. jūnijā Aknīstes vidusskolā

Konferencē piedalījās Sēlijas novadu apvienības 170 pedagogi un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji no 30 izglītības iestādēm.

Konferenci atklāja Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške, uzmundrinošus vārdus dalībniekiem teica Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.

Darbs noritēja 11 dažādās domnīcās, kuras vadīja 20 Sēlijas novadu vispārizglītojošo skolu, pirmsskolu, sporta skolas, interešu izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki, metodiķi un pedagogi.

Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija par turpmākās sadarbības iespējām.

Uzspurdz mācību gads kā cīrulis gaisā,

Uzspurdz un aizspurdz gar meiteņu smaidiem un zēnu nopietnām sejām.

Viss!

Tiekamies atkal septembrī,

Kad degs pīlādžogu laternas,

Kad dārzos greznosies asteres, gladiolas un dālijas,

Kad pūtīs vēl pēdējais vasaras vējš,

Kad mācību somu vēderi būs piepildīti ar grāmatām, pildspalvām, zīmuļiem,

Kad…..

Paldies visiem par savstarpēju sadarbību, izpalīdzību un sapratni!

Lai skaista, saulaina un pozitīviem iespaidiem bagāta vasara!

 

Jēkabpils novada

Izglītības pārvalde

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv