Aknīstes un Jēkabpils novados tiek plānots uzcelt lielāko hibrīdveida elektrostaciju Latvijā

Download PDF

SIA «AB-Farm» Jēkabpils un Aknīstes novadu teritorijā plāno izveidot hibrīda – vēja un saules elektrostaciju “Akniste Energy”. Tā varētu atrasties Aknīstes novada Asares pagasta īpašumos “Zītari”, “Beri”, “Mežmalas”, “Dobkalni”, “Dzilnas” un “Rozes”, kā arī Jēkabpils novada Rubenes pagasta īpašumos “Beri”, “Mazberi” un “Galēji”.

Paredzēts, ka “Akniste Energy” sastāvēs no desmit vēja elektrostacijām, kuru augstums būtu apmēram 200-250 metru, kā arī saules paneļiem, kas tiktu uzstādīti apmēram 500 hektāru platībā starp vēja ģeneratoriem.

Prognozēts, ka kopējais saules un vēja saražotās enerģijas apjoms varētu sasniegt apmēram 620 gigavatstundas gadā.

Elektrostacijas ietekme uz apkārtējo vidi un cilvēkiem prognozēta kā nebūtiska, jo tiks ievēroti visas atbildīgo valsts institūciju vadlīnijas un priekšlikumi.

Kāpēc realizēt šo projektu?

Mums visiem ir nepieciešama elektroenerģija mūsu dzīves komfortam. Mums ir izvēle: pirkt enerģiju, kas tiek iegūta destruktīvā ietekmē uz dabu, vai “zaļo” enerģiju kas tiek iegūta no saules un vēja. Ir skumji vērot kā globālā sasilšana maina mūsu klimatu.

Atbildību par enerģijas ražošanu parasti uzņemas vietējā valdība vai Eiropas Savienības parlaments. Mēs jūtamies kā mazi cilvēki, kuri nespēj ietekmēt uz šo procesu.

Tomēr tā ir mūsu iespēja darīt kaut ko labu dabai un samazināt globālo sasilšanu. Pēc provizoriskajiem aprēķiniem «Akniste Energy» spēs ražot elektroenerģiju ne tikai priekš Aknīstes novada un Jēkabpils novada Rubenes pagasta, bet vēl 150 000 citām mājsaimniecībām.

Pēc elektrostaciju īpašnieka – “Akniste Energy”  Arne Bredāhlam Kristensenam stāstītā: “Sākotnēji iegādājoties zemes paredzēju te attīstīt lauksaimniecisko darbību. Šajā teritorijā ir lieli lauki, līdzena zeme un viss ir lokalizēts vienā vietā. Un tad es sapratu, ka šie apstākļi ir vislabāk piemēroti enerģijas stacijai, kas var darboties ar saules baterijām un vēja ģeneratoriem. Līdzīga enerģijas parka Baltijas valstīs vēl nav. Mēs būsim pirmie.”

Pagaidām ir grūti noteikt projekta realizācijas termiņu, tā kā ir nepieciešams saņemt atļaujas no valsts instancēm. Nepieciešams izstrādāt arī hibrīda stacijas būvniecības projektu, aprēķināt budžetu, ko iesniegt investoriem, lai saņemtu finansiālo atbalstu. Tas viss prasa laiku. Projekta īstenošanas laiks var aizņemt 3-4 gadus.

Kādu labumu «Akniste Energy» var dot reģionam un vietējiem iedzīvotājiem?

Projekts „Akniste Energy” sniedz daudz priekšrocības gan vietējiem iedzīvotājiem, gan reģionam kopumā.

– Būvniecībai plānots piesaistīt vietējos iedzīvotājus;

– Pēc stacijas darbības uzsākšanas tieši vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties objekta uzturēšanā, pārvaldībā un aizsardzībā;

– Šis ir inovācijas projekts, kas maina cilvēku domāšanu par ekoloģiski draudzīgo vidi un dabas saglabāšanu;

 

– Priekšrocības elektroenerģijas iegādei būs vietējiem iedzīvotājiem;

– Pastāv iespēja no nefosilām un kodoldegvielas atteikšanās;

– Siltumnīcefekta gāzes emisijas samazināšana atmosfērā;

– Aknīste kļūs par vietu ar labu reputāciju, kur tiek ražota zaļā enerģija;

– „Akniste Energy” – zīmols kas ietekmēs visas Baltijas valstis un būs labs piemērs;

– „Akniste Energy” piesaistīs masu medijus un visas Latvijas uzmanību mazai pilsētai ar lielāko saules un vēja enerģijas parku;

– Aknīstes novada viesi varēs pārliecināties, ka mēs strādājam, lai uzlabotu mūsu planētas situāciju!

==================================================================

UZAICINĀJUMS

Pamatojoties uz Vides pārraudzības Valsts biroja 2019. gada 4. aprīļa lēmumu Nr. 5-02/4 (p:3.3) gribam uzaicināt uz sākotnējo sabiedrisko apspriešanu sanāksmi par hibrīda – vēja un saules – elektrostacijas plānoto būvniecību.

Vēlamies aicināt Jēkabpils un Aknīstes novadu pašvaldības pārstāvjus, novada iedzīvotājus un visus tos, kas vēlas saņemt informāciju par uzņēmēja plānotajām aktivitātēm.

Sanāksmes notiks:

Aknīstē 2019. gada 18. jūnijā Skolas iela 1A Bērnu un jauniešu centrā plkst. 9.00

Rubeņos 2019. gada 18. jūnijā Rubenes kultūras namā plkst.11.00

SIA «AB-Farm»

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv