Paveiktais projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Zasas vidusskolā, Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

Download PDF

2018./2019. mācību gadā Jēkabpils novada skolās turpinājās darbs  projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Zasas vidusskola, Dignājas pamatskola un Ābeļu pamatskola projektā darbojās otro mācību gadu. Šajā mācību gadā pasākumu un aktivitāšu īstenošanai tika piešķirti 2737 EUR. Ņemot vērā vecumposmu, pedagogu ieteikumus, skolēnu vēlmes un vajadzības, tika sastādīts pasākumu plāns mācību gadam. 6. klašu skolēni devās uz radošo darbnīcu “Daugava“ Skrīveros, lai piedalītos pasākumā “Kas ir dizains? Satiec dizaineri!”, 1.- 5. klašu skolēni apmeklēja amatniecības centru “Rūme” Zasā, lai uzzinātu, kā top ādas aproces un māla trauki pasākumā “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”. 9. un 12. klašu skolēni tikās ar personības izaugsmes treneri pasākumā “Mana veiksme – es pats”. 7. un 8. klašu skolēni devās uz biedrību “Ūdenszīmes” Rubenes pagastā. Tur pasākumā “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!” uzzinājām, ka laukos, čakli darbojoties un pilnveidojot sevi, var radīt neparastas lietas un pelnīt. 7.-12. klašu skolēni apmeklēja pasākumu “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”. Savukārt, skolēni, kuriem interesē aktiermāksla un tikšanās ar iedvesmojošām personībām, apmeklēja pasākumu “Tikšanās ar iedvesmojošo aktieri Aināru Ančevski”. Interesi par pasākumu izrādīja Dignājas pamatskolas visi skolēni, Ābeļu pamatskolas 7. klases skolēni, Zasas vidusskolas 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. un 12. klašu skolēni.

Tika organizēti arī bezmaksas pasākumi. Dignājas pamatskolā notika liels pasākums “Kur mācīties tālāk?” 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja satikt pārstāvjus no tādām izglītības iestādēm kā Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Murjāņu sporta ģimnāzija, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Ogres tehnikums, Bulduru Dārzkopības vidusskola, Smiltenes tehnikums un Zasas vidusskola. Dignājas pamatskolas 7., 8. un 9. klase izmantoja izdevību un apmeklēja nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “Skills Latvia 2019” Rīgā. Skolu jaunieši bija arī aktīvi “Ēnu dienas 2019” dalībnieki. Ļoti apjomīga izdevās karjeras nedēļa, kurā iesaistīti tika gan vecāki, dažādas saimniecības un uzņēmumi. Skolēniem bija iespēja tikties ar policistu un frizieri, apmeklēt INKUBATORI.LV (SIA “Saimniecība vistiņas)”, “NYX and Iris” zirgu stalli, z/s “Kapačmuižu”, iepazīt virtuālo pasauli ar SIA “Tomega”, apmeklēt Swedbank nodarbības “Dzīvei gatavs”, tikties ar Jēkabpils volejbola komandu “Lūši”. Zasas vidusskolā tika organizēta tikšanās ar vidusskolas absolventiem – Airisu Ģeidāni, Ramonu Romanovsku un Kristīni Biti.

Ar visām klasēm esmu tikusies karjeras attīstības atbalsta nodarbībās, kurās iepazinām profesijas, pētījām savas intereses, vēlmes, spējas un iespējas, ieguvām noderīgu informāciju, diskutējām. Bet pats galvenais, domājām par savu nākotni. Mācījāmies pret saviem lēmumiem izturēties atbildīgi. Pats galvenais, ko sapratām, ir vairākos pasākumos uzsvērtais, ka savai nākotnei ir jāiegulda šeit un tagad. Un pats labākais, ko skolēni var darīt savai nākotnei šeit un tagad, ir labi mācīties sev, ne citiem.

Paldies skolu vadībām, projekta koordinatoriem Jēkabpils novada pašvaldībā, visiem pedagogiem, vecākiem, pasākumu īstenotājiem. Liels paldies skolēniem, kuri bija aktīvi pasākumu dalībnieki visa mācību gada garumā. Lai saulaina vasara! Lai top jauni un pārdomāti  plāni nākotnei!

Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants Anda Jurgeviča

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv