Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes kultūras, atpūtas un sporta sarīkojumi 2019. gada vasarā

Download PDF

JŪNIJS

01.06. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada Bērnības svētki.

10.06-14.06. Zasā, Amatniecības centrā “Rūme”, pasākumu cikls “Eklektika”: kopīgs vairāku nozaru amatnieku darbs pie jaunu produktu veidošanas.

21.06. Dunavas kultūras namā Dunavas kultūras nama amatierteātra “Sateka” pirmizrāde, Andra Ūdra komēdija “Rēgu rotaļas”.

21.06. Leimaņu tautas namā Ielīgošana un Leimaņu tautas nama 80 gadu jubilejas svinības.

21.06. plkst. 11.45 Raiņa muzejā “Tadenava” Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” ievīs savu dziesmu gadsimta garākajā Līgo dziesmā.

22.06. plkst. 19.00 Dignājas brīvdabas estrādē Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrāde “Cytuoži latviskīs”.

23.06. Rubenes pagastā, Slatē, Vecāru šķūnī Līgo svētku pasākums “Jēkabpils novads līgo Slatē”. Dvietes amatierteātra “Nebēdnieki” izrāde “Līgo jampadracis”, muzikāli priekšnesumi, Līgo nakts balle kopā ar grupu “Miggla”.

29.06. Jēkabpils novada Ābeļu pagastā VII Sēlijas tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”.

Plkst. 14.00 rakstnieka Jāņa Akuratera dzimtas mājās “Jaunzemjos” piemiņas mirklis “Tur zinu tevi, zeme senā”. Ābeļu pamatskolas teritorijā no plkst. 14.00 Sēlijas apvienības mākslinieku plenērs, Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde, plkst. 15.00 Amatnieku un mājražotāju tirgus atklāšana, no plkst. 15.00 Novadu un viesu kolektīvu radošās programmas (Piedalās Sēlijas apvienības amatierkolektīvi un viesi no Lietuvas). Ābeļu pagasta estrādē plkst. 19.15 Pūtēju orķestru aicinājums uz Dižkoncertu, plkst. 20.00 Svētku gājiens un Dižkoncerts “Sēlija rotā Daugavas krastus”, plkst. 23.00 Svētku dāvana “Daugavas ūdeņos rotājos”, plkst. 23.30 Svētku zaļumballe – spēlē kapela “Kreicburgas ziķeri”.

Izstādes:
01.06. – 28.06. Leimaņu tautas namā izstāde “Dārznieks. Meistars. Skolotājs. Viktoram Orehovam – 110.”
01.06. – 28.06. Leimaņu bibliotēkā izstāde “Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem””, atceroties komponistu Arvīdu Žilinski.

JŪLIJS

06.07. Zasā atjaunotā Sēlijas Prasmju muzeja un labiekārtotā Zasas muižas parka atklāšanas pasākums.

08.07.-09.07. Zasā, amatniecības centrā “Rūme”, pasākumu cikls “Eklektika”: kopīgs vairāku nozaru amatnieku darbs pie jaunu produktu veidošanas.

11.07. Dunavas pagastā Jēkabpils novada senioru aktīvās atpūtas diena.

19.07. Rubenes brīvdabas estrādē tradicionālais mūzikas festivāls “Mazā ziņģe 2019”. Plkst. 20.00 koncerts “Reportāža laikā un telpā”- reportieris un vadītājs īsts latgaļu vīrs Māris Susējs, mūzikas pavēlnieks īsts sēļu vīrs Gatis Preitāgs. Piedalās mūziķi un grupas: Mūzikas apvienība “Pieci Jāņi” (Aizkraukle), grupas “Vietu nav” (Varakļāni), “Laimīgs gadījums” (Sunākste), jaunie mūziķi- Ardis, Ieva un Ilze (Jēkabpils), dueti Kristīne un Alvis (Jēkabpils), Marika un Druvis (Koknese), Inga un Normunds (Rēzekne) u.c. Viesi – Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”- Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Gundars Silakaktiņš. Plkst. 23.00 “Reportāža no īstas lauku Zaļumballes”- spēlē grupa “Bruģis”.

20.07. Ābeļu pagastā Jēkabpils novada sporta svētki.

24.07. Zasā, amatniecības centrā “Rūme” eņģeļu darbnīca bērniem- Eņģeļu muzejs no Anīkščiem, Lietuva. Pieaugušajiem- projekta “Dzīvā kopienā – dzīva ainava” lekcijas par vietas identitātes apziņu un tēla veidošanu.

27.07. Zasā, amatniecības centrā “Rūme” pasākumu cikls “Eklektika”: Lietuvas, Bajoru “Leļļu mājas” leļļu teātra izrāde “Šarla Perro pasakas lieliem un maziem”, projekta “Dzīvā kopienā – dzīva ainava” ietvaros; Leļļu izgatavošanas darbnīca, projekta “Dzīvā kopienā – dzīva ainava” ietvaros; Eņģeļu izstādes atklāšana “Rūmes” mansardā – Eņģeļu muzejs no Anīkščiem, Lietuva; Latvijas – Lietuvas mākslinieku logu slēģu apgleznošanas plenēra atklāšana; Latvijas Mākslas akadēmijas jauktā kora “Senais kalns” koncerts – īpaši temperamentīga āfrikāņu programma; “Senā kalna” dziedātāju un Zasas kopienas kopīga vakarēšana pie ugunskura.

 

AUGUSTS

01.08. Rubenes parkā radošā konkursa “Vedējs 2019” noslēguma pasākums.

03.08. Zasā, amatniecības centrā “Rūme” Zasas – Mākslinieku salas tūrisma piedāvājuma prezentācijas pasākums projekta “Sēlijas salas” ietvaros “Acis veras, atveras”. Slēģu vernisāža visā Zasā; Zasas tūrisma piedāvājuma priekšā stādīšana – atvērtās durvis dzirnavās, Bērzzemniekos, muzejā, baznīcā, parkā un Rūmē; Pasākumu ciklā “Eklektika” jaunradīto produktu izvešana tautā, amatnieku stāsti; Latvijas – Lietuvas mākslinieku logu slēģu apgleznošanas plenēra noslēgums, mākslinieku stāsti.

17.08. Dunavas pamatskolas sporta stadionā “Nakts turnīrs” (Atklātais pludmales volejbola, strītbola un florbola turnīrs).

24.08. Zasas vidusskolas sporta laukumā atklātais āra volejbola turnīrs.

30.08. plkst. 22.00 Zasas kultūras namā vasaras noslēguma balle kopā ar grupu “Galaktika”.

31.08. Jēkabpils novada teritorijā pasākums “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu”.

Pasākumu laikā var notikt filmēšana vai fotografēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Laura Aišpure
Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv