Publicēts pētījums Skolu indekss; reģionu skolas ir aktīvākas

Ziemeļvalstīs lielākā biznesa IT kompānija Visma ir publicējusi Latvijas vispārizglītojošo Skolu indeksu, kas veidots, balstoties uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5. – 12. klasei. Rezultāti liecina, ka reģionu skolas ir aktīvākas un iekļaujošākas skolēnu iesaistīšanā ārpusskolu aktivitātēs – no 481 skolas, kas piedalījās, 80% bija no reģioniem. Visma aicina vecākus … Turpināt lasīt Publicēts pētījums Skolu indekss; reģionu skolas ir aktīvākas