Zasas vidusskolas skolēni iepazīst uzņēmējdarbības iespējas laukos

Download PDF

7. klases skolēni jau ilgstoši piedalās konkursā “Šodien laukos”, pildot dažādus uzdevumus, tāpēc 22. maijā tieši pie 7. klases skolēniem, uzaicinot pievienoties arī 6.klasi, ieradās Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāve Anita Putka, lai interaktīvā sarunā pastāstītu par LLKC darbu un noskaidrotu skolēnu zināšanas un viedokli par uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Vispirms Anita Putka iepazīstināja ar sevi, kā arī otru LLKC pārstāvi Inu Sēli, kas ir arī Jēkabpils novada lauksaimniecības konsultante. Lai saruna raisītos ērtāk, katrs sarunas dalībnieks saņēma krāsainas lapiņas balsošanai (zaļu apstiprinošai atbildei un sarkanu noliedzošai atbildei). Tad skolēni tika iepazīstināti ar LLKC mērķiem, uzdevumiem un šīs dienas sarunas tēmu. LLKC, kas dibināts 1991. gadā, ir lielākais un plašākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā, kas sniedz pakalpojumus lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, ekonomikā, grāmatvedībā, augkopībā, lopkopībā, kā arī informācijas sagatavošanā un izplatīšanā.  Šīs tikšanās mērķis bija veicināt izpratni par dzīvošanas un saimniekošanas iespējām laukos, sniedzot ieskatu par pieejamo resursu izmantošanu, uzņēmējdarbības iespējām, finansējuma piesaisti, izglītības un karjeras iespējām, kā arī ceļu līdz savam uzņēmumam.

Mūsdienās daudzi cilvēki uzskata, ka lauki izmirst un nekas te vairs nenotiek, taču, tā kā laukos vēl joprojām ir iedzīvotāji, tajā skaitā jaunieši, tad noteikti būs cilvēki, kuri paliks dzīvot un saimniekot laukos. Galvenais, lai laukos veidotos uzņēmējdarbība, ir cilvēks. Piemēros uz ekrāna tika parādīti lauku uzņēmēji arī no Jēkabpils novada. Skolēniem stāstīja par tradicionālajām augkopības nozarēm, tādām kā graudkopība, lopbarības kultūru audzēšana, augļu un dārzeņu audzēšana, šķiedraugu audzēšana. No tradicionālajām lopkopības nozarēm tika atgādināts par piensaimniecību, liellopu gaļas ražošanu, zirgkopību, cūkkopību, kazkopību, aitkopību, olu un putnu gaļas ražošanu, skolēniem pašiem minot gan piemērus par šo nozaru pārstāvjiem savā pagastā, gan cenšoties atrast arī netradicionālas nozares, piemēram, biškopība, truškopība un kažokzvēru audzēšana. Pa vidu stāstījumam norisinājās konkurss ar jautājumiem gan par slaukšanas robotiem (Pēteris zināja atbildi), gan netradicionālām dzīvnieku šķirnēm un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm (skolēni minēja haskiju audzēšanu un uzzināja par gliemežu, lamu un alpaku audzēšanu). Tika noskaidrots, kas ir bioloģiskā saimniekošana (ir jābūt sertifikātam), zivjsaimniecība, mežsaimniecība. Laukos pastāv arī nelauksaimnieciskā darbība: autoservisi, dažādu amatniecības nozaru pārstāvji (rotaslietas, galdniecība u.c.) un lauku tūrisms. Skolēni minēja, kas nepieciešams, lai nodarbotos ar lauku tūrismu: skaista vieta vai īpašas aktivitātes (piemēram, Raita ierosinātā krokodilu vai aligatoru audzēšana neguva īpašu atsaucību, bet Katrina ierosināja mājražošanas formā cept pīrāgus vai jebkādus konditorejas izstrādājumus, Raitis minēja par alkohola: vīna/alus darītavu). Tika izanalizētas arī finansējuma iegūšanas iespējas, kā arī tās organizācijas, kas visādā veidā koordinē lauksaimnieku aktivitātes, kā arī minēts, kādas ir izglītības iespējas.

Noslēgumā tika izdarīti secinājumi, kas nepieciešams, lai saimniekotu laukos: vispirms jau vēlēšanās dzīvot un strādāt laukos, tad nepieciešama atbilstoša izglītība, nepieciešama ideja un priekšizpēte, jāpiesaista finansējums un ir jābūt drosmei rīkoties! Konkrētie piemēri uz ekrāna rādīja, ka daudzu lauksaimnieku ieceres un sapņi ir piepildījušies. Uz baltajām lapiņām bija jāuzraksta, kas skolēnus motivētu dzīvot un strādāt laukos, un tad ar ideju lapiņām norisinājās “sniega piku kauja”! Skolēni tika iepazīstināti arī ar informatīviem materiāliem par konkrēto tematu.  Tikšanās noslēgumā skolēni kopīgi nofotografējās.

Tālāk 7.klases skolēni devās ekskursijā, lai praksē pārliecinātos par lauksaimniecības uzņēmējdarbības norisēm realitātē.

Pirmais apskates objekts bija Jersikas čipsu ražotne, kur skolēnus veda ekskursijā un parādīja, kā top čipsi. Parādīja, no kā taisa čipsus, kā arī visus aparātus, kuros liek kartupeļu granulas, no kurām top paši čipsi, kā tos iepako pakās un tad saliek kastēs. Pēc ekskursijas skolēniem bija iespēja nogaršot deviņu dažādu veidu čipsus, pie tam šobrīd tiek gatavotas vēl trīs jaunas garšas. Čipsi bija garšīgi, un skolēniem šajā ražotnē patika. Kas ir interesanti, ka neviena no sastāvdaļām, no kā šie čipsi tiek gatavoti, nav no Latvijas, bet tiek iepirktas no ārzemēm.

Tālāk ceļš veda uz viesu namu “Avotiņi”, kura īpašniece iepazīstināja ar to, kā viņai radusies šī ideja, pastāstīja par savu ikdienu, izrādīja viesu namu, pastāstīja, kādi pasākumi te ir notikuši un kas vēl notiks. Katru gadu būs tradīcija vasarā rīkot dažādus festivālus. Šobrīd viesu namā notiek nelieli remontdarbi. Tiek celts šķūnis kāzu vai citu apjomīgu pasākumu rīkošanai. Mājā ieejot, varēja just īsta koka smaržu. Blakus viesu namam ir Daugava.

Ekskursija turpinājās “Vafeļu namiņā” Līvānos. Tas patiešam bija mazs koka namiņš. Tur tiek gatavotas un pārdotas vafeles. Skolēniem parādīja, kā cep un sagatavo vafeles, kā arī pašiem ļāva tās nogaršot. Skolēniem tur patika, jo tur bija ļoti skaisti.

Ekskursijas noslēdzošā daļa norisinājās jauniešu centrā “Kvartāls”, kur ir apvienots sporta centrs ar vairākām nodarbību zālēm, piemēram, zāle ar rāpšanās sienu, deju zāle un citas. Bija iespēja paspēlēt galda tenisu, bija zāle ar lielu tāfeli un gaisa hokeju, kā arī, protams, tradicionālā trenažieru zāle ar svaru un skrejceliņu iespējām.

Atpakaļceļā uz mājām norisinājās konkurss par visu redzēto un dzirdēto, kura laikā balvas saņēma visaktīvākie 7.klases skolēni: Raitis, Niks un Kristiāns.

Paldies Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centram, Anitai Putkai un mūsu šoferītei Vaļai par iespēju to visu redzēt, dzirdēt un izbaudīt!

Karolina Kuzmenko, Niks Daniels Balodis
Skolas arhīva foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv