Modelēšanas un inovācijas burvība

Download PDF

28.martā Viesītes viduskolā tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums “Modelēšanas un inovācijas burvība!” Pasākums notieka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Viesītes vidusskolas 5. – 9. kl. izglītojamie (172) un vairāki 12.klases jaunieši darbojās tehniski radošajās darbnīcās. Venstpils Augsto tehnoloģiju parks /SIA Aspired interactives pieredze ir iespaidīga. Novadītas 234 tehniski radošās darbnīcas  81 skolā, kuras piedalījušies 12401 izglītojamais. Šodag mūsu skola pievienojās aizraujošajā procesā – radīšanas pārsteigumā – izmēģini, uzzini, aizraujies!

   Mērķis: iepazīstināt teorētiski un praktiski izglītojamos ar 21.gs. profesiju pasauli fizikā un ķīmijās nozarēs, mākslas un modernā dizaina jomā, inženierzinātnēm, vides un tehnikas jomā.  Rosināt aktīvu līdzdarbību- analizējot, eksperimentējot un vērtējot, savas nākotnes profesijas izvēlē un veiksmīgas karjeras plānošanā jau šodien.

   Programma:

  1. Prezentācijā tieka stāstīts par vadītāja, dizainera, mākslinieka, fiziķa, ķīmiķa, elektriķa un programmētāja profesiju specifiku, darba pienākumiem, vajadzīgajām rakstura īpašībām, darba instrumentiem, vidi, apstākļiem, kā arī par izglītības iespējām šo profesiju apguvei.
  2. Skolēni tieka vizuāli iepazīstināti ar dažiem uzņēmumiem, kuros strādā šo profesiju pārstāvji. Tieka izskaidrota nākotnes karjeras izaugsmes iespējas, to realizēšanas sākšanu jau tagad, apgūstot vajadzīgos mācību priekšmetus skolā.
  3. Tehniski radošajās darbnīcās skolēni veica eksperimentus un sacentās ar izgudrojumiem, iejūtoties dažādu profesiju darbinieku lomās. Darbojoties praktiski, kā arī pielietojot konkrētos darbarīkus, instrumentus un izmantojot izdomu skolēni apzinājās nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.
  4. Piedalījās tej\hniski radošajās darbnīcās: “Optikas fiziķis/ kaleidoskops ” 6.klases (31) un “Spīdīgais mošķītis/flabers” 5.klases (24) iepazīna ķīmiķa, diainera un mākslinieka profesiju atzarus. Savukārt, darbnīcās ”Domino efekts/fiziķa efekts” 7.klases (30) un “Esi izgudrotājs/Vēja ģeneratoru inženieris” 8.-9.klases un 12.kl. jaunieši (88) iedziļinājās vadītāju/līderu, fizikas speciālistu, elektrisko nozaru un inženieru darba ikdienas lauciņā.

Izglītojamo atsauksmes:

 Lana, Sandra un Kintija(8.kl.): “Interesanti!Bija jāpadomā kā tehniski pareizāk salikt un gribējās, lai ir arī skaisti”.

Elina B., Niks, V alters R. un Elīza (5.kl.): “Tik jautri! Patika strādāt ar ķīmisko plastilīnu. Pašiem viss bija jāsadala, jāsagatavo un jāsakārto. Uztaisījām interesantus flaberus.”

Anta, Klinta un Linda(9.kl.): “Mēs piedalījāmies vairākās darbnīcās. Izgatavojām kaleidoskopus un sapratām to izstrādes pamatnoteikumus. Patika arī dalība vēja ģeneratoru sacensībās. Mums radās ķibeles, bet sapratām kāpēc? Un tas ir galvenais. “

Izdevumi par tehniski radošajām   darbnīcām  karjeras attīstībai un izaugsmei tika  segtas no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Materiālu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv