Zasas vidusskola Tevi gaida!

Download PDF

Kļūsti par mūsējo!

Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, dziedot, dejojot!

Atrodamies skaistā vietā Zasas parkā, veicam skolas ēku, telpu remontus, iekārtojam kabinetus, nodrošinām ar mācību līdzekļiem, grāmatām, darba burtnīcām, darbojamies programmās „Skolas auglis”, „Skolas piens”, piedalāmies dažādos projektos, braucam mācību ekskursijās, ir bezmaksas ēdināšana, skolas transports.

Mēs nodrošinām šādu programmu apguvi:

– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (3101 10 11),

– Pamatizglītības programma (2101 11 11),

– Pirmsskolas izglītības programma (0101 11 11),

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (2101 56 11),

– Apmācības programma – „B” kategorijas autovadītājs”.

 

Visas izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada 27. aprīlim.

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa 1.-4. klasei, ir ļoti daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums (deju kolektīvi visām vecuma grupām, mūsdienu deju grupa, ansambļi, solo, skolas avīzes izdošana, kokapstrāde). Skolas telpās darbojas Jēkabpils mākslas skolas filiāle un Sēlijas sporta skolas filiāle. Skolotāji strādā papildus ar talantīgajiem skolēniem un palīdz tiem, kuriem ir grūtības vielas apguvē. Skolēni piedalās olimpiādēs, konkursos, sacensībās, koncertos. Skolai ir savas tradīcijas, notiek dažādi pasākumi. Ar 2018.gada 1.septembri tiek nodrošināts internāts. Skolēniem, kas sekmīgi mācās un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas internātā ir bezmaksas pakalpojums.

Sadarbībā ar Mācību centru “BUTS”, 2019./2020.m.g. vidusskolēniem pēc izvēles tiek piedāvātas profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Aicinām vecākus un skolēnus izvēlēties mūsu skolu!

– 1,5-4gadīgus un 5-6gadīgus bērnus apmācībai pirmsskolas grupās,

– sākumskolas, pamatskolas posmā no 1.-9.klasei,

– vidusskolas posmā no 10.-12.klasei

Dokumentus pieņem no skolēna vecākiem vai pilngadīga skolnieka no plkst. 9.00 līdz 14.00 no 3. jūnija. Līdzi jāņem: liecība vai apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli), dzimšanas apliecība, medicīnas karte. Tel: 65231061, 27008981.

Lūgums savu izvēli izdarīt savlaicīgi un pieteikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi, lai varētu plānot un organizēt darbu skolā!

Uz tikšanos Zasas vidusskolā!

 Zasas vidusskolas kolektīvs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv