Sēlijas novadu izglītības iestāžu lietpratības konkurss Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Rites pamatskolā

Download PDF

26. aprīlī Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta Rites pamatskola uzņēma viesus – Sēlijas novadu izglītības iestāžu 4.-5. klašu skolēni pulcējās uz pirmo Sēlijas novadu izglītības iestāžu atklāto lietpratības konkursu izglītības programmas 21015611 skolēniem.

Šajā pasākumā piedalījās skolēni no septiņām skolām – Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Salas vidusskolas, Mazzalves pamatskolas, Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas, Viesītes vidusskolas, kā arī paši mājinieki.

Tā kā šī pasākuma mērķis bija popularizēt zināšanu un lietpratības nozīmi praktiskajās situācijās, akcentējot sadarbības prasmes, tad jau konkursa sākumā visi dalībnieki tika sadalīti jauktās komandās. “Izkāpt” no savas komforta zonas, mācīties saskaņot viedokļus, rast kompromisu, rēķināties ar saviem komandas biedriem – tas nav vienkārši pat pieaugušam cilvēkam. Jau pirmais uzdevums – izdomāt savas komandas nosaukumu, lai tajā būtu visu dalībnieku vārdu pirmie burti, rādīja, ka vienkārši tas nebūs arī šī pasākuma dalībniekiem. Tomēr ar skolotāju – konsultantu palīdzību šis uzdevums godam tika veikts un klātesošie iepazinās ar sešām komandām: “Skaistās kaķenes”, “Dorseiga”, “Sēlijas meitenes”, “Latiņi”, “Drosminieki”, “Smaidīgie, attapīgie”.

Kā mēdz teikt – visam vajadzīgs laiks. Konkursa dalībnieki ar katru veicamo uzdevumu arvien vairāk iepazina viens otru, jutās drošāki un aktīvāki. Arī veicamie uzdevumi šķita interesanti – jāsaklausa un jānosaka dažādas dabā dzirdamas skaņas, jāatpazīst dažādi dabas objekti,  jāprot sataustīt un nosaukt noteikta nomināla naudas vienības, jāmizo kartupeļi, jāaprēķina mizu daudzums un jāzina par kādām mizām mamma priecājas visvairāk, jāorientējas dažādos sporta veidos, jāprot nosūtīt īsziņa uz telefona numuru, kas iegūts atbildot uz dažādiem jautājumiem, zilbju jūklī jāatrod vārdi, kuri saistīti ar skolu un, galvenais, pēc dotās kartes jāprot orientēties skolas telpās, lai atrastu nākamo staciju. Konkursa dalībniekiem tika dota iespēja pildīt uzdevumus arī individuāli, lai cīnītos par titula Mazais Gudrinieks iegūšanu.

Lieliski palīgi katrā stacijā bija Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Rites pamatskolas 8.un 9.klašu skolēni, kuriem bija iespēja iejusties konsultantu lomās, palīdzēt izskaidrot uzdevumu nosacījumus, sagatavot uzdevumiem nepieciešamos materiālus, palīdzēt orientēties skolas telpās.

Kamēr skolēni vienu pēc otra veica uzdevumus dažādās stacijās, arī pavadošajiem skolotājiem bija iespēja pacīnīties par Skolotāja Gudrinieka titulu. Izrādījās, tas nemaz nebija vienkārši, jo vajadzēja atbildēt uz daudziem āķīgiem uzdevumiem. Rezultātā godpilno Gudrinieka titulu un zelta medaļu saņēma skolotāja Agita no Ābeļu pamatskolas. Pasākuma turpinājumā skolotājiem meistardarbnīcā bija iespēja pagatavot sev rotaslietu.

Pēc sātīgām pusdienām pasākuma dalībnieki pulcējās uz rezultātu paziņošanu. Titulu Mazais Gudrinieks un zelta medaļu saņēma Sabīne no Mazzalves pamatskolas, sudraba un bronzas medaļas – Liandrai un Kristīnei no Salas vidusskolas. Komandu vērtējumā pirmo vietu un zelta medaļas ieguva “Smaidīgie, attapīgie” (Andrejs (Ābeļi), Kristaps (Dignāja), Sanija (Viesīte)), otrā vieta un sudraba medaļa “Sēlijas meitenēm” (Samanta (Rite), Enija (Ābeļi), Linda (Viesīte)), trešā vieta un bronzas medaļas “Skaistajām kaķenēm” (Kristīne (Sala), Sabīne (Mazzalve), Samanta (Ābeļi)). Un, kas gan var būt labāks par saldējumu interesanti pavadītas dienas noslēgumā, kad nonācām pie kopīgas atziņas, ka pasākums bija  izdevies!

Paldies visām dalībskolām par konkursa atbalstīšanu un ierašanos! Paldies par sirsnīgajiem pateicības vārdiem, ko saņēmām gan konkursa dienā, gan vēl pēc tā! Jo nav lielāka gandarījuma organizatoriem, kā redzēt prieku, interesi un aizrautību dalībnieku sejās, dzirdēt, ka pasākums ļoti patika un labprāt tādā piedalītos atkal.

Vislielākais paldies visiem Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Rites pamatskolas skolotājiem, kuri atbalstīja šo ideju par konkursa organizēšanu un aktīvi piedalījās idejas īstenošanā!

Iveta Maševska,
Viesītes vidusskolas direktora vietniece

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv