Apmeklē jauno tūrisma produktu pasākumus Sēlijas salās!

Download PDF

18.05. plkst. 11.00 Gārsenē (Bagātību salā) tālr. 26367150 (Dace),

28.05. plkst. 10.00 Subatē (lievenīšu stāstu salā), tālr. 29184640 (Inga),

01.06. plkst. 10.00 Sēlpilī (Zirgu salā), tālr. 27759808 (Rasma),

02.06. plkst. 10.00 Kaldabruņā (Trejdeviņu sajūtu salā), tālr. 29548967 (Ieva)

Visos pasākumos var piedalīties, apskatīt, aptaustīt, sadzirdēt, saredzēt un citādi sajust – BEZ MAKSAS!

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas LAP 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”,
projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija.
Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv