Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2019. gada maijā

Download PDF

Ābeļu pagasts

06.05. plkst. 11.00 Baltā galdauta svētku ietvaros Brodos, Jāņa Akuratera daiļrades takā, piestās “Dziedošais autobusiņš”.

 

Dignājas pagasts

06.05. plkst. 14.00 Dignājā pie pagasta pārvaldes ēkas pulcēšanās Baltā galdauta svētkiem. Plkst. 14.30 piestās “Dziedošais autobusiņš”.

17.05. plkst. 20.00 Dignājas brīvdabas estrādē Daugavas svētki “Daugava vieno”. Pēc koncerta deju nakts Ainara Bumbiera mūzikas pavadījumā, pārtraukumos spēlē DJ Roland.

 

Dunavas pagasts

06.05. plkst. 12.30 Pie Raiņa muzeja “Tadenava” pulcēšanās Baltā galdauta svētkiem. Plkst. 13.00 piestās “Dziedošais autobusiņš”.

10.05. plkst. 18.30 Dunavas kultūras namā Jēkabpils novada 2019. gada Zolītes čempionāta fināls.

 

Kalna pagasts

03.05. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā Ābeļu tautas nama VPDK “Kaupre” 5 gadu dzimšanas dienas svinību koncerts “Ievziedu laikā”. Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Kamēr jauni”.

06.05. plkst. 12.00 Baltā galdauta svētku ietvaros Vidsalā pie pagasta pārvaldes ēkas piestās “Dziedošais autobusiņš”.

 

Leimaņu pagasts

01.05. plkst. 14.30 Pie Leimaņu tautas nama E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē programmu parāde.

06.05. plkst. 13.00 Baltā galdauta svētku ietvaros Mežgalē pie sociālās aprūpes nama “Mežvijas” piestās “Dziedošais autobusiņš”.

 

Rubenes pagasts

06.05. plkst. 11.00 Baltā galdauta svētku ietvaros pie Rubenes kultūras nama piestās “Dziedošais autobusiņš”.

plkst. 12.00 “Dziedošais autobusiņš” piestās Červonkas baznīcā.

plkst. 15.30 “Dziedošais autobusiņš” piestās Slates sabiedriskajā centrā.

26.05. Rubenes pagastā tradicionālais pasākums “Ģimeņu festivāls 2019”. No plkst. 11.00 Rubeņu parkā darbosies Active park, jautras atrakcijas ģimenei, putnu darbnīca. Plkst. 12.00 Tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku un grāmatu varoni – uzticamo draugu sunīti Rufi. Plkst. 14.00 kultūras namā svētku koncerts “Sapņu zemē viss iespējams”- piedalās Sēlijas bērnu un jauniešu amatierkolektīvi. Koncerta viesi- dziedātājas Santa Sāre un Zane Tetere. Koncertu vada- Māsiņas Krāsiņas.

 

Zasas pagasts

06.05. plkst. 14.00 Baltā galdauta svētku ietvaros Pie Zasas kultūras nama piestās “Dziedošais autobusiņš”.

 

Izstādes:

18.04. – 05.05. Mežgales kultūras namā un Leimaņu bibliotēkā skatāma Leimaņu pagasta rokdarbnieču darbu izstāde “No diegiem līdz…”.

06.05. – 15.05. Rubenes kultūras namā skatāma Rubenes kultūras nama rokdarbu pulciņa izstāde.

02.05. – 17.05. Kalna pagasta pārvaldes zālē skatāma Kalna pagasta bibliotēkas un biedrības “Cerību logi” rokdarbnieču izstāde.

 

Informāciju apkopoja Laura Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv