Jēkabpils novada Dignājas pagasta Vandānos pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījuma līmenim

Download PDF

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Jēkabpils novada Dignājas pagastā no 2019. gada 20. maija tiek mainīts Dignājas pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Vandānos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.13.30 līdz 14.30 tiks nodrošināti Dignājas pagasta pārvaldes telpās Kamenēs vai arī iedzīvotāji varēs tos ērti saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Dignājas pasta nodaļā, kas veido tikai vidēji četrus sūtījumus dienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus aptuveni 5000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Dignājas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Dignājas pagasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Dignājas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 27891947.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Dignājas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 652 21048 vai 27891947 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Zasas pasta nodaļu Zaļajā ielā 8, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8.30 līdz 10 un no plkst.11.30 līdz 14.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Dignājas pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019. gada 20. maija ir informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.

Vineta Danielsone,
Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
VAS Latvijas Pasts

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv