Dziesma pretī pavasarim…

Download PDF

Koris “Noskaņa”

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens dziedātājs korī ir svarīgs un gaidīts. Lai nodrošinātu koru nozares pilnvērtīgu darbību un koru dalību 2019. gada Valsts nozīmes svētkos un pasākumos, 13. aprīlī Jēkabpils novada Kalna kultūras namā notika Jēkabpils apriņķa koru “Pavasara koncerts-skate”.

Piedalījās kori no novadiem un Jēkabpils pilsētas:

Senioru kori:
Līvānu novada Jersikas senioru jauktais koris “Jersika”. Diriģente Rita Semeiko, koncertmeistare Maija Kleščevska; Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris “Atvasara”. Diriģente Skaidrīte Pugača, koncertmeistare Antra Korņejeva, soliste Agnese Levinska;
Sieviešu kori:
Krustpils novada sieviešu koris “Luste”. Diriģente Maija Kondrāte, koncertmeistare Anita Cinkmane; Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Jēkabpils tautas nama sieviešu koris “Unda”. Diriģente Sandra Bondare, koncertmeistare Antra Korņejeva;
Jauktie kori:
Jēkabpils novada jauktais koris “Putni”. Diriģente Santa Kasparsone, koncertmeistare Anita Godiņa, kormeistare Anita Ķikute; Salas novada Sēlpils kultūras nama jauktais koris “Sēlpils”. Diriģente Agnese Grudinska, koncertmeistare Antra Korņejeva; Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa”. Diriģente Ilze Bērziņa, koncertmeistare Iveta Bērziņa;
Koru koncerta skates programmā tika iekļautas dziesmas no Sēlijas apvienības Tautas mākslas svētku, Senioru koru svētku, Kurzemes dziesmu svētku un koru svētku koncerta “Mirklis Balvos” repertuāra, kā arī brīvas izvēles dziesmas.
Korus vērtēja:
Latviešu Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģente, Jēkabpils apriņķa koru virsdiriģente Agita Ikauniece-Rimšēviča, Latvijas Radio kora mākslinieks, Rīgas Doma kora skolas kordiriģēšanas nodaļas pedagogs, fonda “ Nāc līdzās” jauniešu kora ar īpašām vajadzībām diriģents Rūdolfs Bērtiņš un mūziķis, komponists Aigars Godiņš.
Vērtējums: Krustpils novada sieviešu koris “Luste” – II pakāpe, Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” – I pakāpe, Līvānu novada senioru jauktais koris “Jersika” – I pakāpe, Salas novada Sēlpils kultūras nama jauktais koris “Sēlpils” – I pakāpe, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris “Atvasara” – augstākā pakāpe, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa” – augstākā pakāpe, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Jēkabpils tautas nama sieviešu koris “Unda”- augstākā pakāpe.
Paldies par ieguldīto darbu Jēkabpils apriņķa koru virsvadītājai, koru diriģentiem, koncertmeistariem, kormeistariem, dziedātājiem un visiem tiem kultūras darbiniekiem, kas palīdzēja nodrošināt kolektīvu darbību! Paldies par finansiālo atbalstu Krustpils, Jēkabpils, Salas, Līvānu novadu pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai!
Dziesma vienmēr paņem cilvēka sirdi, un, ja dzied koris, tās ir īpašas emocijas.
Lai izdodas vasaras plānotie svētki, koncerti, pasākumi!
Inta Tomāne,
Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Autores foto
Koris “Atvasara”
Koris “Jersika”
Koris “Luste”
Koris “Putni”
Koris “Sēlpils”
Koris “Unda”
Žūrija
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv