Jēkabpils novadā tiek paplašināts tūrisma piedāvājums sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas partneriem

Download PDF

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība, sadarbībā ar projekta partneriem – Anīkšču, Biržu un Krekenavas reģionāliem parkiem Lietuvā un Ilūkstes, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām Latvijā, ir īstenojusi vairākas aktivitātes tūrisma nozares attīstībai. Projekta mērķis ir harmoniski attīstīt Latvijas un Lietuvas tūrismu, izceļot katra reģiona stiprās puses un izaugsmes iespējas. Lai piesaistītu tūristus, izmantojot inovatīvus risinājumus, tika izstrādāta vienota interaktīvā tūrisma karte, kurā katrs projekta partneris ievietoja informāciju par 10 tūrisma objektiem, virtuālā realitātes tūre, uzlabota infrastruktūra un iegādāts aprīkojums. Jēkabpils novada pašvaldība projekta ietvaros teritorijā pie dabas lieguma “Eglone” vides izglītības centra izveidoja atpūtas vietu “Pie Eglainītes”, Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejam iegādājās aprīkojumu – datoru ar skārienjutīgo ekrānu, kurā interesentiem ir iespēja apskatīt interaktīvo tūrisma karti un plānot savus ceļojumu maršrutus, virtuālās realitātes brilles, kurās ir iespēja virtuāli apskatīt projekta partneru tūrisma objektu piedāvājumu, tuvās distances projektoru, kuru izmantojot muzejā, būs iespēja efektīvāk sniegt informāciju par tūrisma iespējām plašākām tūristu grupām un izstrādāja tūrisma bukletu 4 valodās (latviešu, lietuviešu, krievu un angļu) tūrisma informācijas pieejamībai.

Šis projekts kopā ar vairākām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām devis būtisku pienesumu katram dalībniekam tūrisma nozares attīstības veicināšanā. Mūsdienās maldīgi būtu uzskatīt, ka digitālās iespējas interesē tikai jaunāko paaudzi. Jēkabpils novada muzeja apmeklējums kļūs par iespēju iepazīt moderno tehnoloģiju dažādās iespējas un plānot turpmākos ekskursiju galamērķus gan pašu novadā, gan tālāk”, norāda Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītāja.

Pašvaldības speciālistiem – Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājai Endijai Urbānei, datorspeciālistam Pēterim Balodim, informācijas un sabiedrisko attiecību speciālistam Kasparam Sēlim un projektu speciālistei Agnesei Kalniņai – bija iespēja šī gada 26. februārī piedalīties projekta vadošā partnera – Anīkšču reģionālā dabas parka organizētajā apmācību seminārā “Iespējas un rīki tūrisma veicināšanai”, kura ietvaros notika apmācības par sadarbības iespējām tūrisma mārketingā, apskatot Anīkšču tūrisma klāstera veiksmes stāstu, apmācības mobilās aplikācijas, kā tūrisma veicināšanas instrumenta – “Ceļo viedi – apmeklē Lietuvu un Latviju” funkcionalitātei, izmantošanā, kā arī apskatītas tēmas – Veiksmīga tūrisma zīmola attīstība un mārketings; Tūrisma zīmola izstrādes gadījumu izpēte ar praktiskiem uzdevumiem un diskusijām”.

Pašvaldības kopējais projekta budžets ir EUR 52412,18, no kuriem EUR 44550,35 ERAF finansējums, EUR 5241,22 pašvaldības līdzfinansējums un EUR 2620,61 valsts budžeta finansējums.

Projekta koordinatore Agnese Kalniņa

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv