Ābeļu pamatskolā rosīgs pavasara sākums

Download PDF

Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Pēc ziemas miera mostas daba. Taču Ābeļu pamatskolas audzēkņi un skolotāji ziemā nebūt nebija devušies snaudā, tālab jāteic, ka viņi turpina moži rosīties! Gan pieminot represētos, gan piedaloties konkursos, gan sakopjot skolas apkārtni.

Mēs esam lasītāji!

Ābeļu pamatskolas bibliotēka “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalās jau kopš iniciatīvas aizsākuma – 2001. gada.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas darbojas kopš 2001. gada.

Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie, tādējādi rādot priekšzīmi bērniem. Sadarbojoties ar Ābeļu pagasta bibliotēku, Ābeļu pamatskolas bibliotēka grāmatu lasīšanas un vērtēšanas programmā piedalās kopš pirmā šīs iniciatīvas darbības gada.

Sākoties jaunam mācību gadam, vērtējamās grāmatas ceļo uz skolas bibliotēku. Visas grāmatas tiek izkārtotas Pirmās dienas izstādē, bibliotēkas apmeklētāji šķirsta, pēta, palasa, noskata, kuru grāmatu gribēs lasīt. Katrs izvēlas vecuma posmam atbilstošu grāmatu, lasa to, vērtē. “Bērnu žūrijas” grāmatas var lasīt vairākus mēnešus, bet februārī šis darbs beidzas, tiek aizpildītas anketas, kuras apkopo Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB). Lai kļūtu par pilntiesīgu ekspertu un aizpildītu elektronisko anketu, jāizlasa sešas grāmatas. Lasītāji ir dažādi. Ir pacietīgie, kas izlasa visas grāmatas, ir tādi, kas izlasa vienu vai divas, ir tādi, kas varbūt izlasa tikai daļu grāmatas, taču galvenais ir tas, ka bērni lasa.
20. martā “Bērnu žūrijas” dalībnieki pulcējās uz tradicionālo noslēguma pasākumu. Skolotāja Valda Bērziņa aicināja vēlreiz pārlasīt jaunākajā vecuma grupā populāro Mariannas Dibikas “Pastnieku Peli”, lai varētu atbildēt uz nenopietniem jautājumiem par grāmatu. Šogad čakli “Bērnu žūrijas” grāmatu eksperti bija pirmskolas un jaunāko klašu skolēni, kuri trešdienās pulcējās bibliotēkā, lai piedalītos grāmatu lasījumos. Aktīvi grāmatu draugi bija Elīna, Viktorija, Dārta un Marta, bet vecāko klašu grupā jau astoto gadu grāmatu vērtēšanā piedalās 8. klases audzēkne Milāna Kravceva. Pasākuma izskaņā visi vērtētāji saņēma dāvanas, kuras tradicionāli sarūpēja Ābeļu pagasta bbliotekāre Ineta Survillo un pagasta pārvalde, kā arī LNB.
Gaidīsim 2019. gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatas!

 

Pieminot izsūtītos

Šogad apritēja 70 gadu kopš 1949. gada 25. marta deportācijām. Tautas atmiņa ir dzīva, pāridarījums nav aizmirsts, taču nevar dzīvot tagadnē, nevar domāt par nākotni, ja netiek piedots pagātnei. Mūsu uzdevums ir atcerēties un pieminēt dzīves un vēstures notikumos cietušos un godināt viņu labos darbus.
Ābeļu pamatskolā šai dienā ar audzēkņiem tika runāts par tautas deportācijām, diskutēts par labo un ļauno, par piedošanu, par ģimenes, dzimtas un tautas vēstures zināšanu, skatītas filmas.
Ar ziediem un svecītēm 8. klase kopā ar skolotāju Valdu Bērziņu devās uz Jēkabpils pilsētas rīkoto 1949. gada 25. marta piemiņas brīdi pie pieminekļa Krustpilī. No Krustpils stacijas uz izsūtījuma vietām devās arī Ābeļu pagasta iedzīvotāji, kurus vietējie komunisma ideju līdzskrējēji atzina par nevēlamiem jaunajai iekārtai.

Ābeļu skolas Mazpulku vadītāja Sandra Utināne ar mazpulcēniem Keitu, Martu un Eniju, sakopjot Ginteru ģimenes kapus.

Ābeļu pamatskolas mazpulcēni Keita, Marta un Enija skolotājas Sandras Utinānes vadībā devās uz Jēkabpili, lai sakoptu Ginteru ģimenes kapus. Kristaps Ginters desmit gadus prasmīgi un radoši vadīja Ābeļu skolas darbu. Viņa prasme un enerģija tika ievērota, un Kristaps Ginters kļuva par apdāvināto, talantīgo bērnu skolotāju Rīgā. Par Kristapu Ginteru labus un sirsnīgus vārdus teikusi aktrise Vija Artmane. Sieva Lūcija Gintere un meitas Vija un Rita arī dažus gadus strādājušas Ābeļos, Dignājā un Dunavā. Visi viņi šajā dienā no mākoņa maliņas sūtīja pateicību, jo laikapstākļi kapiņu uzkopšanai bija ļoti labi. Ābeļu pamatskolas mazpulcēni un novadpētnieki arī turpmāk rūpēsies par skolotāju Ginteru kapu kopiņu sakopšanu.
Lielās talkas dienā, 27. aprīlī, bērni ar pavasara ziediem rokās dosies uz Ābeļu kapiem, lai tos noliktu uz Lāčplēša ordeņa kavaliera Otto Brālīša un viņa 1949. gada 25. martā represētās ģimenes kapu kopiņām. Mirdza Brālīte 1949. gadā bija Ābeļu skolas skolotāja. Ziedus noliksim arī Nagļu kapsētā uz leģionāru un represēto kapu kopiņām.
Tā mēs atceramies un godinām savu vēsturi.

 

Konkursos – pratēji un lietpratēji

Lietpratības konkursā Antūžu internātskolā ābelieši ieguva godpilno ceturto vietu.

Digitālās nedēļas ietvaros 26. martā Ābeļu pamatskolas 9. klases skolēni piedalījās viktorīnas “European Money Quiz” nacionālajā finālā.
Lai uzlabotu finanšu pratību jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.–9. kl.), Eiropas Bankas federācija sadarbībā ar banku asociācijām 30 Eiropas valstīs rīko “European Money Quiz” viktorīnu. Latvijā to organizēja Finanšu nozares asociācija, “Junior Achievement Latvija” un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.
Viktorīnas dalībniekiem tiešsaistes režīmā bija precīzi un pēc iespējas ātrāk jāatbild uz āķīgiem jautājumiem un jāatrisina dažādi uzdevumi. Dalībniekiem jābūt izpratnei par finansēm, naudu, digitālo drošību, bezkontakta norēķinu kartēm, drošu iepirkšanos internetā, Eiropas Savienību un, protams, arī matemātiku.
Ābeliešiem viktorīnai par finanšu pratību sagatavoties palīdzēja vēstures un sociālo zinību skolotāja Gaļina Kličeva. Skolotāja uzsvēra, ka bērni bija zinoši, ieinteresēti. Par to, lai piedalīšanās viktorīnā tehniski noritētu bez sarežģījumiem, palīdzēja informātikas skolotāja Laura Rakova.
4 . aprīlī Ābeļu pamatskola piedalījās Sēlijas novadu skolu atklātajā lietpratības konkursā, kas norisinājās Antūžu speciālajā internātpamatskolā. Uzdevumi bija interesanti un dažādi, to risināšana prasīja lielu piepūli un izdomu. Bet bija arī kopīga pazīme – tie visi bija saistīti ar dzīvē nepieciešamām zināšanām un iemaņām.
Ļoti labi veicās Amandai B., Laurai K. un Danielai D., daudz no viņām neatpalika arī Aleksandrs Z. Saskaitot visus punktus, izrādījās, ka Ābeļu pamatskolas komanda ieguvusi 4. vietu.

 

Lai pavasarim kājas neķertos

Lai pavasarim prieks ienākt skolas teritorijā, jāķeras pie grābekļiem!

Lai godam sagaidītu pavasara zaļošanu un ziedēšanu un putni priecīgos treļļus, 5. aprīlī notika skolas teritorijas sakopšanas talka. Katrai klasei bija iedalīts savs sakopjamais gabaliņš. Vieniem ar darbiem veicās labāk, citiem ne tik raiti, un tad čaklākie, kuri ar savu uzdevumu bija jau tikuši galā, gāja pārējiem palīgā. Kopā ar bērniem strādāja, kā arī darba drošību uzraudzīja skolotāji. Rūgtums un nožēla par tiem bērniem, kuru vecāki uzskata, ka atvasēm viss labais un skaistais pienākas bez jebkāda ieguldījuma tā radīšanā. Un liels paldies visiem tiem, kuri palīdzēja skolas teritoriju sakopt tā, lai pavasarim, pie mums atnākot, kājas aiz ziemas vēju nedarbu atstātajām pēdām neķertos!

Ziņas par notikumiem Ābeļu pamatskolā apkopoja Valdis Aleksandrovs
Foto – no Ābeļu pamatskolas arhīva krājumiem
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv