Jēkabpils novada amatierteātri tiekas Teātru karuselī Dubultos

Download PDF

27. martā tika atzīmēta Starptautiskā teātra diena. Kalna pagasta kultūras namā jau divdesmito gadu notika teātru dienām veltīts pasākums “Teātru karuselis”. Šogad “karuselī griezās” Jēkabpils novada amatierteātri.

Dunavas amatierteātris “Sateka” (režisore Silvija Krēsliņa) izrādīja Andra Ūdra lugas “Rēgu rotaļas” fragmentu, Dignājas amatierteātris “Madagurči” (režisors Ainis Mikulāns) – Andra Ūdra skeču “Leopolds”, Zasas amatierteātris (režisore Solvita Audzīte) – Aivara Bankas lugas “Šedevrs” fragmentu, bet Leimaņu Tautas nama amatierteātris (režisors Gints Audzītis) – skeču “Mājas gariņš”. Skečos un lugu fragmentos tika izspēlētas dažādas tēmas. Paldies atraktīvajiem vadītājiem Dacei un Valdim!
Šajā vakarā visā pasaulē norisinājās arī ikgadējā akcija “Zemes stunda”, kuras laikā cilvēki tika aicināti izslēgt gaismu uz vismaz vienu stundu. Pasākuma noslēgumā sveču gaismā pasākuma vadītājs Valdis nolasīja savu dzejoli par Staburagu, visi kopā nodziedāja dziesmu “Tumša nakte, zaļa zāle”, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai ikdienā un pievērstu uzmanību vides problēmām.
“Teātru karuselis” ir viens no lielākajiem un gaidītākajiem amatierteātru pasākumiem Jēkabpils novadā. Pasākums noslēdzās, visiem vienojoties kopīgā dziesmā – Lolioma dziesmā. Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja! Paldies aktieriem par spēlētprieku!
Kultūras pasākumu organizatore Sandra Vecumniece
Kalna kultūras nama arhīva foto

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv