Izvērtēti biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019” iesniegtie projektu pieteikumi

Download PDF

Šogad Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajā biznesa ideju konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019” saņemti 6 projektu pieteikumi. Priecē, ka novada iedzīvotāji un uzņēmēji ir novērtējuši pašvaldības doto iespēju uzsākt vai uzlabot savu biznesa ideju, piedaloties projektu konkursā. Lai gan divas biznesa idejas nācās noraidīt, jo neatbilda nolikuma prasībām, trīs no iesniegtajiem projektu pieteikumiem saņēma pietiekošu novērtējumu, lai varētu savu biznesa ideju īstenot dzīvē.

Konkursa rezultāti:

1. Tāļa Strada projekta pieteikums “Pārceltuves pakalpojuma uzlabošana Dignājas pagastā” – iegūst 47,2 punktus un 1.vietu projektu konkursā ar līdzfinansējumu projekta realizācijai EUR 3000 apmērā.

2. SIA “NYX & IRIS”, projekta pieteikums “JumpCross jāšanas trases izveide Zasā” iegūst 41,6 punktus un 2.vietu projektu konkursā ar līdzfinansējumu projekta realizācijai EUR 2000,00 apmērā.

3. Mārtiņa Uzkura projekta pieteikums “Transportlīdzekļa iegāde kokapstrādes darbnīcas darbības stiprināšanai” iegūst 36,8 punktus un 3. vietu projektu konkursā ar līdzfinansējumu projekta realizācijai EUR 1000 apmērā.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projektu sagatavošanā un vēlam veiksmi turpmākajos projektu konkursos!

Dzidra Nartiša,
teritoriālās plānošanas speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv