Piedalies Jēkabpils novada 2019. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā! (līdz 30.04. plkst. 15.00)

Download PDF

Izsludināts Jēkabpils novada 2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss. Šogad konkursā var piedalīties ne tikai nevalstiskās organizācijas, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, bet arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā,

– novada tēla popularizēšana, izmantojot netradicionālas metodes,

– mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai,

– vides, koplietošanas telpu un laukumu labiekārtošanas un brīvā laika pavadīšanas pasākumi,

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā. Projekti jārealizē šogad.

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2019. gada 1. līdz 30. aprīlim (plkst. 15.00).

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

IEDZĪVOTĀJU ATBALSTA VEIDLAPA

ATSKAITES VEIDLAPA

K.Sēlis

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv