Var piedot, nedrīkst aizmirst

Download PDF

Mazpulku vadītāja Sandra Utināne ar mazpulcēniem Keitu, Martu un Eniju sakopj kapuvietu.

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada 25. marta deportācijas. Visā valstī notiek atceres pasākumi, un šajos pasākumos izskan doma, ka tautas atmiņa ir dzīva, pāridarījums nav aizmirsts, taču nevar dzīvot tagadnē, nevar domāt par nākotni, ja netiek piedots pagātnei. Deportācijās cietušie to ir izdarījusi- viņi ir piedevuši, bet nav aizmirsuši.

Mūsu uzdevums ir atcerēties un pieminēt dzīves un vēstures notikumos cietušos un godināt viņu labos darbus, tāpēc Ābeļu pamatskolas kolektīvs nolēma komunisma represijās cietušo piemiņas dienā veikt virkni labo darbu.
Klašu stundās runāja par tautas deportācijām, diskutēja par labo un ļauno, par piedošanu, par ģimenes, dzimtas un tautas vēstures zināšanu. Tika skatītas filmas.
Ar ziediem un svecītēm 8. klase skolotājas Valdas Bērziņas vadībā devās uz Jēkabpils pilsētas rīkoto 1949. gada 25. marta piemiņas brīdi pie pieminekļa Krustpilī. No Krustpils stacijas Golgāta ceļā uz izsūtījuma vietām devās arī Ābeļu pagasta iedzīvotāji, kurus vietējie komunisma ideju līdzskrējēji atzina par nevēlamiem jaunajai iekārtai.
Labu darbu šajā dienā veica Ābeļu pamatskolas mazpulks skolotājas Sandras Utinānes vadībā. Keita, Marta un Enija devās uz Jēkabpils pilsētas kapiem, lai sakoptu Ginteru ģimenes kapus. Kristaps Ginters 10 gadus prasmīgi, radoši vadīja Ābeļu skolas darbu. Viņa prasme un enerģija tika ievērota, un Kristaps Ginters kļuva par apdāvināto, talantīgo bērnu skolotāju Rīgā. Par Kristapu Ginteru labus un sirsnīgus vārdus teikusi aktrise Vija Artmane. Sieva Lūcija Gintere un meitas Vija un Rita arī dažus gadus strādājušas Ābeļos, Dignājā un Dunavā. Visi viņi šajā dienā no mākoņa maliņas sūtīja pateicību, jo laikapstākļi kapiņu uzkopšanai bija ļoti labi. Ābeļu pamatskolas mazpulks un novadpētnieki arī turpmāk rūpēsies par skolotāju Ginteru kapu kopiņu sakopšanu.
Skolotāja Viļņa Stūrīša vadībā bērni Lielās talkas dienā 27.04. ar pavasara ziediem rokās dosies uz Ābeļu kapiem, lai tos noliktu uz Lāčplēša ordeņa kavaliera Otto Brālīša un viņa 1949.g. 25. martā represētās ģimenes kapu kopiņām. Mirdza Brālīte 1949. gadā bija Ābeļu skolas skolotāja. Ziedus noliksim arī Nagļu kapsētā uz leģionāru un represēto kapu kopiņām.
Tā mēs atceramies un godinām savu vēsturi.

 

Ābeļu pamatskolas skolotājas Valda Bērziņa un Silva Zepa

Skolas arhīva foto
Mazpulku meitenes Keita, Marta un Enija gandarītas par veikumu.
Ābeļu skolas 8. kl. skolēni pie represēto pieminekļa 25.03.2019.
Piemiņas brīdis Jēkabpilī 25.03.2019.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv