VAS „Latvijas Valsts ceļi” komentārs par valsts autoceļiem Jēkabpils novadā (2019)

Download PDF

Arī šogad Jēkabpils novada pašvaldība atkārtoti vērsās pie VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Satiksmes ministrijas, lai panāktu ceļu stāvokļa uzlabošanu uz Jēkabpils novada valsts autoceļiem. Ir saņemta VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja J.Langes atbildes vēstule.

Par valsts autoceļiem P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir izskatījusi Jēkabpils novada pašvaldības iesniegumu Nr. JNP/2‑12/19/257 par valsts autoceļiem P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 32.60-51.71 un V783 Jēkabpils‑Dignāja‑Ilūkste posmā km 20.80-42.00.

Informējam, ka valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils‑Dignāja‑Ilūkste posma km 20.80-26.50 divkārtu virsmas apstrādes ieklāšanas darbi ir iekļauti valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās 2019.-2021. gadam.  Šī autoceļa posma sakārtošanas darbu veikšanas laiks būs atkarīgs no autoceļu nozarei pieejamā ikgadējā finansējuma apjoma.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek veikta balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā arī tiek izvērtēti sociālekonomiskie faktori: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas patēriņš, skolu reforma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālistu veiktais valsts autoceļu ar grants segumu tehniskā stāvokļa novērtējums 2018. gadā ir šāds:

2018. gada vasarā valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 32.60-51.71 grants segums novērtēts ar vērtējumu apmierinošs, bet satiksmes intensitāte uz šī autoceļa ir 258 transportlīdzekļi diennaktī. Valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils‑Dignāja‑Ilūkste posmā km 26.50‑42.00 grants segums novērtēts ar vērtējumu apmierinošs, bet satiksmes intensitāte šajā autoceļa posmā ir 299 transportlīdzekļi diennaktī.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 5082 km valsts autoceļu ar grants segumu, pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posma km 32.60-51.71 un V783 Jēkabpils‑Dignāja‑Ilūkste posma km 26.50-42.00 sakārtošanas darbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas 2020.-2022. gadam, izvērtēsim iespējas tajās iekļaut divkārtu virsmas apstrādes ieklāšanas darbus autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 32.60-51.71 un V783 Jēkabpils‑Dignāja‑Ilūkste posmā km 26.50-42.00.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posma km 32.60-51.71 un V783 Jēkabpils‑Dignāja‑Ilūkste posma km 20.80-42.00 stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšana klasei.

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs J.Lange

2019. gada 20. martā

 


Satiksmes intensitātes dati >>

Saistīti raksti:

Jēkabpils novada iedzīvotāji neapmierināti ar valsts ceļu slikto stāvokli
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv