Aprīlī notiks Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmes

Download PDF
2019. gada aprīļa mēnesī notiks ikgadējās Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem.

Sanāksmju sākumā novada lauku attīstības konsultante sniegs aktuālo informāciju lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ar novada aktualitātēm, plānotajiem darbiem pagastos un šī gada budžetu iepazīstinās novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektors. Sanāksmēs piedalīsies arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, citi speciālisti. Tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Iedzīvotāju sanāksmes notiks:
3. aprīlī
plkst. 10.00 Dunavas Tradīciju zālē,
plkst. 13.00 Rubenes pagasta pārvaldes zālē,
4. aprīlī
plkst. 10.00 Leimaņu Tautas namā,
plkst. 13.00 Kalna pagasta Doktorātā, 2. stāvā,
9. aprīlī
plkst. 10.00 Zasas kultūra namā,
plkst. 13.00 Dignājas pagasta pārvaldes zālē,
11. aprīlī
plkst. 10.00 Ābeļu tautas namā.
Sanāksmju laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.
Jēkabpils novada pašvaldība

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv