Pedagoģiskās pieredzes konferences “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību” iespaidi

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Š.g. 11. martā Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika – IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferencē piedalījās skolotāji no septiņiem novadiem – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas.

Pedagogiem bija iespējams dalīties ar savu pedagoģisko pieredzi sešās darba grupās: “Starptautiskā sadarbība un projekti mūsdienīgā mācību procesā”, “Kā paaugstināt darba efektivitāti kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā?”, “Kā paaugstināt darba efektivitāti kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā?”, “Inovācijas un radošums pedagoģijā”, “Audzināšanas un vērtībizglītības aktualizācijai”, “Pedagoģiskie izaicinājumi, ko nes digitālais laikmets”.

Pēc aktīva darba izvēlētajās sekcijās pedagogiem notika daudzveidīgas praktiskas nodarbības dažādās jomās sešās meistarklasēs – gan testus veidošanā vietnē “Kahoot”, gan papīra aplikācijas izveide ar origami elementiem, gan nodarbība par izonēšanas (izšūšanas tehnikas) izmantošanu mājturības stundās, gan tika akcentēti paņēmieni, kā palīdzēt novērst lasīšanas grūtības, gan meistarklase, kas mēģināja rast atbildi uz jautājumu – vai matemātika dabaszinībās ir tā pati matemātika, gan notika novadmācības nodarbība. Katrs konferences dalībnieks piedalījās vienā meistarklasē, kurā jēgpilni paplašināja savas zināšanas.

9. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferencē „Ceļā uz mūsdienīgu izglītību” piedalījās Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Rainelda Muižniece un Jēkabpils vakara vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Irina Zeņina. Viņas uzstājās ar prezentāciju “Sadarbības veidošanas iespējas un izaicinājumi” darba grupā “Kā paaugstināt darba efektivitāti kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā?”. Pedagoģes demonstrēja dažādus praktiskus paņēmienus, kā veicināt sadarbību klasē un skolas kolektīvā. Stāstīja par veiksmīgu pedagogu savstarpējās sadarbības pieredzi integrēto stundu un pasākumu veidošanā. Minēja konkrētus piemērus, kā sadarbojas dažādu mācību priekšmetu skolotāji, lai attīstītu un pilnveidotu skolēnu prasmes apgūt jaunas zināšana, piemēram, mācību stunda “Rakstības attīstības ceļš”. Tās izveidē sadarbojās informātikas un latviešu valodas skolotāji. Klausītājus ieinteresēja arī mācību stundās paveiktais, apgūstot tēmu “Ražošanas resursi”. Šajā procesā tika veidota sadarbība starp ekonomikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas mācību priekšmetiem. Mācību stundas noslēgumā skolēnu darbus ievietoja resursā https://padlet.com. Galvenā atziņa, kura tika pamatota ar aktivitātēm, ka veiksmīga sadarbība visos līmeņos veidojas tad, kad abas puses ir ieinteresēta sadarboties.

Kā galvenos konferences “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību” ieguvumus varētu minēt – jaunas, aprobētas mācību procesā pedagoģiskās domas un idejas, pedagogu diskusijas par kvalitatīvu izglītību, stundās un audzināšanas darbā izmantojami praktiski un saturiski bagāti materiāli.

Visas dienas gaitā bija sajūtama Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores Dz.Dukštas un visa kolektīva siltā, sirsnīgā un labestīgā attieksme. Paldies Ludzas pilsētas ģimnāzijas kolektīvam!

Nākamā 10. konference pēc gada tiek plānota Viļānu vidusskolā.

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde
Foto: Ludzas pilsētas ģimnāzija

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv