Kas jauns Ābeļu pamatskolā?

Download PDF

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē-koncertā piedalījās 3–4. un 5.–9. klašu deju kolektīvi “Žiperi”.

Marts skolu dzīvē atnācis ar nākamo pirmklasnieku pieteikšanos 2019./2020. mācību gadam. Arī Ābeļu pamatskolā tiek gaidīti jauni audzēkņi, taču detalizēta informācija pagaidām pieejama skolā un drīzumā būs lasāma Jēkabpils novada mājaslapā. Šeit apkopojam spilgtākos notikumus, kas krāšņāku darījusi gan Ābeļu skolēnu, gan skolotāju ikdienu februārī un marta sākumā.

Dejotāji un dziedātāji pārbauda spēkus

12. februārī, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē-koncertā piedalījās 3–4. un 5.–9. klašu deju kolektīvi “Žiperi”. Abi kolektīvi tika novērtēti ar 2. pakāpi, un tikai daži punkti tos šķīra no 1. pakāpes iegūšanas. Diemžēl otrajā skatē, kas 7. martā notika Viesītē, mūsu kolektīviem tik labi neveicās, tomēr bija noderīgi uzklausīt valsts mēroga žūrijas vērtējumu par deju izpildījuma precizitāti un mākslinieciskā  snieguma kvalitāti.

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis” mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Konkurss jau tradicionāli norisinās vienreiz gadā, kopā aicinot skanīgākos vokālos ansambļus no pilsētas un novada skolām.

Šogad konkursa 1. kārta notika 19. februārī  Jēkabpils Tautas namā, un Ābeļu pamatskolas 1.–4. klašu vokālais ansamblis par savu priekšnesumu ieguva 1. pakāpi un tika izvirzīts uz konkursa 2. kārtu, kas norisinājās Rēzeknē. Tur žūrija novērtēja bērnu sniegumu ar 32,71 punktu un 3. pakāpi. Pakāpes nāk un iet, tās mainās, bet skatuves pieredze ir un paliek, kas šajā vecumā ir galvenais bērnu attīstībai.

Ābeļu pamatskolas audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies olimpiāžu pirmajās kārtās, bet par to informēsim nākamreiz – kad būs zināmi noslēguma rezultāti.

 

Iepazīstam profesijas un filmējamies!

Ābeļu pamatskolas 1.-5. klases skolēni devās uz Zasas amatniecības centru “Rūme”, lai iepazītos ar keramiķa un ādas apstrādes meistara profesiju.

13. februārī Ēnu dienas ietvaros 9. klases audzēkņi iepazina dažnedažādas profesijas, ēnojot to pārstāvjus. Tai pašā dienā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ābeļu pamatskolas 1.-5. klases skolēni devās uz Zasas amatniecības centru “Rūme”, lai iepazītos ar keramiķa un ādas apstrādes meistara profesiju. Tur bija iespēja ne tikai teorētiski uzzināt par šiem amatiem, bet arī praktiski izmēģināt roku darbā ar mālu un podnieka virpu, kā arī tikt pie glītas ādas aprocītes, kas tika papildināta ar katra acij tīkamākajiem metāla dekoriņiem. Projām devāmies ne tikai patīkami noguruši, bet arī pamatīgi nošļakstījušies ar mālu, kas ļāva saprast, ka tas nav darbs baltrocīšiem. Un mēs tādi neesam!

No 4. līdz 6. martam skolā darbojās mācību filmu studija “Nofilmē savu filmu!”. Tapa filma par Ābeļu pamatskolu, un tajā darbojas paši skolēni, iejūtoties gan aktieru, gan kinoindustrijas palīgprofesiju pārstāvju ampluā.

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros ļoti aizraujošas izvērtās trīs marta sākuma dienas. No 4. līdz 6. martam skolā darbojās mācību filmu studija “Nofilmē savu filmu!”. Interaktīvās mācību filmu studijas mērķis ir jēgpilna mūsdienu tehnoloģiju pielietošana, radošuma un fantāzijas attīstīšana un audiovizuālās mākslas prasmju apgūšana dažāda vecuma skolēniem. Tika uzfilmēta un samontēta filma par Ābeļu pamatskolu, un tajā darbojas paši skolēni, iejūtoties gan aktieru, gan kinoindustrijas palīgprofesiju pārstāvju ampluā.

Pirms filmēšanas skolēni tai gatavojās, klašu grupās sadalot savas atbildības jomas. Filmā iekļauta atraktīvi pasniegta informācija par skolas vēsturi un tradīcijām, mācību darbu un projektiem, kuros skola piedalās, brīvā laika pavadīšanas iespējām, sporta un mākslinieciskās pašdarbības pulciņiem. Skartas arī it īpaši mūsdienās aktuālās savstarpējo attiecību un drošības tēmas.

Dalībnieki uz savas ādas izbaudīja dažnedažādas filmēšanās nianses no slavas brīža līdz lampu drudzim, uzzināja dažādus moderno tehnoloģiju piedāvātos knifiņus, bet gala rezultātā tapa filmiņa par skolu.

 

Balva par sievišķību

Ābeļu pamatskolas pašpārvaldes aktīvisti, atzīmējot 8. marta svētkus, bija sarūpējuši patīkamus pārsteigumus un atraktīvu, humorpilnu viktorīnu gan skolotājām, gan skolniecēm.

Visbeidzot jāpiemin kāda “odziņa”. 8. martā, atzīmējot Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu, skolēnu pašpārvalde kopā ar citiem 5.–9. klašu audzēkņiem sveica skolotājas šajos pavasara svētkos. Bija gan ziedi, gan našķi, gan humorpilna viktorīna. Turklāt pašpārvaldes puiši bija sarūpējuši īpašas dāvaniņas meitenēm, kuras uz skolu ieradušās svārkos, akcentējot gan sievišķības, gan svārku kā sievišķās enerģijas simbola nozīmi.

 

Digitālie aģenti – arī Ābeļu pamatskolā!

11. martā Ābeļu pamatskolā skolotāju mācību programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros notika digitālo aģentu mācības, kurās piedalījās Ābeļu un Rubeņu pamatskolu pedagogi.

Kopš 2018. gada aprīļa Baltijas Datoru akadēmija valsts vienotās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas ietvaros nodrošina digitālo aģentu mācības. Projektā paredzēts izglītot bibliotekārus, skolotājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un žurnālistus, kuri par e-risinājumiem spēs konsultēt iedzīvotājus un uzņēmējus. Programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” īstenotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, komunikācijas aģentūru Communications & Strategies un Baltijas Datoru akadēmiju.

Programmas mērķis ir palielināt sabiedrības interesi un attīstīt prasmes valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanā, kas ietver zināšanas par elektroniskiem pakalpojumiem, IKT platformām, e-rīkiem un drošības jautājumiem. Lai ikvienam sniegtu atbalstu un praktisku palīdzību, kā dažādas dzīves situācijas risināt elektroniski, Latvijā tiek veidots digitālo aģentu tīkls.

Mūsdienās īpaši nozīmīga ir skolēnu izpratnes par e-pakalpojumu iespējām veidošana – arī nepilngadīgajiem ir iespēja digitāli ne tikai risināt dažādus sev aktuālus jautājumus, bet arī piedalīties valsts un pašvaldību attīstībā, iesniedzot savas iniciatīvas. Tagad arī Ābeļu un Rubeņu skolās ir savi sertificēti digitālie aģenti, kuri spēs jauniešus konsultēt, kā digitāli kontaktēties ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Mācības apmeklējušie un apliecinājumus ieguvušie pedagogi atzīmēja, ka, lai gan šis tas no uzklausītā bijis jau zināms, apgūtas arī jaunas zināšanas. Jebkurā gadījumā – šīs mācības esot bijušas noderīgas.

Ziņas par notikumiem Ābeļu pamatskolā apkopoja Valdis Aleksandrovs

Foto – no Ābeļu pamatskolas arhīva krājumiem

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv