Piedalies biznesa ideju konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019”!

Download PDF

Arī šogad Jēkabpils novada pašvaldība rīko biznesa ideju konkursu uzņēmējdarbības atbalstam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, attīstību novadā, sekmēt darbavietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Jēkabpils novadā.

Pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts Jēkabpils novada uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā, un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem, ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji savu biznesa ideju realizācijai saņems līdzfinansējumu: 1.vieta – līdz 3000 euro, 2.vieta – līdz 2000 euro, 3.vieta – līdz 1000 euro.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam, plkst. 14:30.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma prasībām un jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā (1.stāvs, 2.kab.), Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī vai pa pastu līdz 2019. gada 29. martam.

Vairāk informācijas pie teritoriālās plānošanas speciālistes Dzidras Nartišas, t.28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

KONKURSA NOLIKUMS

Iesniedzamie dokumenti:

1. pielikums – pieteikuma veidlapa

2. pielikums – prognozētā naudas plūsma

 

Ar domes sēdes lēmumu un pievienotajiem pielikumiem var iepazīties šeit: http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=21543 .

Dzidra Nartiša,
Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv