Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate Jēkabpils novada Zasā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

23. februārī plkst. 11.00 Zasas kultūras namā notika vokālo ansambļu skate, kuru rīkoja Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde sadarbībā ar Zasas kultūras namu. Skates mērķis – nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas saglabāšanu, apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt kolektīvu māksliniecisko un profesionālo izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a capella manierē.

 

Vokālie ansambļi uzstājās trijās kategorijās: senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis. Skatē piedalījās 2 vokālie ansambļi no Aknīstes novada, 5 vokālie ansambļi no Jēkabpils novada, 3 vokālie ansambļi no Krustpils novada, 2 vokālie ansambļi no Salas

novada, 2 vokālie ansambļi no Viesītes novada, 1 vokālais ansamblis no Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama, 1 vokālais ansamblis no Neretas novada, kopā 16 kolektīvi.

Žūrijas sastāvā: kordiriģente, Latviešu Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģente, Jēkabpils apriņķa koru virsdiriģente Agita Ikauniece-Rimšēviča, mūzikas pedagoģe, koru “Unda” un “Ritums” diriģente, vokālo grupu vadītāja Sandra Bondare, komponiste, dziedātāja, kora “Putni” diriģente Santa Kasparsone. Vērtējot katra kolektīva sniegumu, žūrija balstījās uz šādiem kritērijiem – mākslinieciskais sniegums, tehniskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un ansambļa kopiespaids. Katru kritēriju vērtēja atsevišķi, piešķirot punktus.
III pakāpes diplomu ieguva:
Jēkabpils novada Kalna kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līksma”, vadītāja Vita Avotiņa, pie klavierēm Elgars Murāns.
II pakāpes diplomus ieguva:
Jēkabpils pilsētas Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Vakarvējš”, vadītāja Ilze Samule, Viesītes novada Rites tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”, vadītāja Inga Davidāne , Viesītes novada Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā”, vadītāja Daira Linarte, Jēkabpils novada Rubenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Ā’re”, vadītāja Sandra Radiņa, Krustpils novada Vīpes pagasta sieviešu vokālais ansamblis Dimda”, vadītāja Emīlija Balode, Jēkabpils novada Rubenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”, vadītāja Sandra Radiņa.
I pakāpes diplomus ieguva:
Aknīstes novada Gārsenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”, vadītāja Madara Ozoliņa, koncertmeistars Elgars Murāns, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Tomēr”, vadītāja Anita Gavare, pie klavierēm Agnija Romanovska, Krustpils novada Kūku pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Minima”, vadītāja Maija Kondrāte, Jēkabpils novada Ābeļu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, vadītāja Anita Gavare, pie klavierēm Agnija Romanovska, Aknīstes pilsētas sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”, vadītāja Viola Jasmane, Salas novada Salas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Belcanto”, vadītāja Ruta Jakovļeva, koncertmeistares Ligita Tuntule, Gunta Davidovska
Augstākās pakāpes diplomus ieguva:
Neretas novada Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”, vadītāja Ginta Gudjāne. Salas novada Sēlpils kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Lira”, vadītāja Agnese Levinska, koncertmeistare Ligita Tuntule.
Krustpils novada Krustpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Krustpilieši”, vadītāja Gunta Dābola.
Uz 2. kārtas skati žūrija izvirzīja:
Sieviešu vokālos ansambļus “Belcanto” , “Lira” (Salas novads), “Krustpilieši” (Krustpils novads), “Kadence” (Neretas novads).
Paldies par ieguldīto darbu! Lai Jums veiksme tālāk darboties, prieks būt kopā un prieks par to, ko darāt!
Inta Tomāne,
Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes speciāliste kultūras jautājumos
Autores foto
“Tomēr”
“Elēģija”
“Kantilēna”
“Ā’re”
“Līksma”
žūrija
Tiek gaidīts vērtējums
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv