Kā Amors meklēja sievu…

Download PDF
Nekas tā netuvina cilvēkus kā smaids. Un ar smaidu sākas katra patiesa mīlestība. Tomēr šis smaids nerodas pats no sevis – kā izrādās, uz pasaules dzīvo kāda būtne, kura palīdz vientuļajām sirdīm atrast citai citu. Amors, ceļojot pa pasauli, ar savām mīlestības bultām reizi gadā iegriežas arī Zasā.

Parasti Amors ir ļoti pozitīvi noskaņots, tomēr šogad pie mums ieradās pavisam bēdīgs – kā izrādās, viņam pašam mīlestības jomā neveicas visai labi. Zasas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Landi”, kā jau labi draugi, izlēma Amoram palīdzēt kļūt laimīgam, tāpēc noorganizēja tautas deju kolektīvu sadanci “Pie Amora”, ar mērķi atrast Amoram sievu.
16. februārī dejotāji uzaicināja ciemos draugus – sadancī piedalījās Zasas kultūras nama VPDK “Solis”, Leimaņu tautas nama VPDK “Deldze”, Ābeļu tautas nama VPDK “Kaupre”, Biržu tautas nama VPDK “Kastanis”, Dvietes kultūras nama VPDK “Dviete”, Aknīstes VPDK “Ieleja”, Ogres Tehnikuma JDK “Solis”, kā arī paši pasākuma organizatori – Zasas kultūras nama JDK “Landi”. Katram kolektīvam bija jāizpilda arī mājasdarbs – jāiesūta vēstule Amoram, piesakot kandidatūru uz Amora sievas amatu. No astoņām iesūtītajām vēstulēm, kurām bija pievienotas arī fotogrāfijas, Amoram bija jāizvēlas sev tīkamākā sieviete, taču pasākuma beigās visus pārsteidza Amora bijušās sievas ierašanās, un Amors, būdams kārtīgs vīrietis, izlēma palikt kopā ar savu sieviņu un bērniem. Īsts pārsteigums bija arī Baibas Sipenieces līdzinieces Baigas Spicenieces dalība pasākumā. Par košajiem tērpiem un skatuves noformējumu jauniešu deju kolektīvs “Landi” saka lielu paldies māksliniecei Inesei Kalniškānei, savukārt par iejušanos dažādos tēlos paldies Zasas kultūras nama amatierteātrim.
Kopumā sadancī tika izdejota 21 deja. Tika iegūti jauni draugi, kā arī lieliski pavadīts laiks pozitīvā gaisotnē. Sadancis “Pie Amora” ir kļuvis par jauku tradīciju jau vairāku gadu garumā, un dejotāji, kas tajā piedalās gadu no gada, ik reizi prom dodas uzņēmuši pozitīvu enerģijas lādiņu. Laimīgi ir ne tikai dejotāji, arī Amora sejā beidzot atkal ir atgriezies smaids, viņš ir atguvis ticību mīlestībai. Tāpēc, ja vēl neesiet sagaidījuši savu īsto mīlestību, pagaidiet vēl mazliet, Amors noteikti pavisam drīz būs klāt, bet Zasas kultūras namā viņš atgriezīsies atkal nākamgad!
L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
I.Sēles foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv