“Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Download PDF

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, noticis izzinošs pasākums “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas 1.-5. klašu skolēni laikā no 11. – 18. februārim apmeklēja Jēkabpils novada amatniecības centru “Rūme”, kurā tikās ar diviem amatniekiem – Andu Svarāni un Aivaru Ērgli, lai iepazītu divas ar amatniecības nozari saistītas profesijas – keramiķis un ādas apstrādes meistars.
Katrs skolēns šeit pavadīja 2 stundas. Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar ādas apstrādes meistara darbu. Tika iepazīti gan darbarīki, ādas izmantošanas vēsture, izstrādājumi, ādas apstrādes tehnikas, gan redzētas dažādas ādas. Pēc tam skolēni tika aicināti ielūkoties keramiķa darbā. Tika vēroti dažādi izstrādājumi, instrumenti, palīgrīki. Visvairāk skolēnos izbrīnu raisīja Andas darbošanās ar podnieka virpu. Jaunāko klašu skolēni nespēja noticēt, ka no māla pikucīša var tapt skaists māla pods. Vecāko klašu skolēni, savukārt, arī paši pamēģināja darboties ar podnieka virpu. Uzzinājām, ka, lai iemācītos prasmīgi darboties ar to, ir jātrenējas vismaz divus gadus. Turklāt, topošajiem amatniekiem ir jāmācās labi visi mācību priekšmeti, īpaši fizika, ķīmija, zīmēšana, konstruēšana, dabaszinības.
Pēc tam, kad gana redzēts, dzirdēts, aptaustīts un iepazīts, skolēni sāka darboties praktiski paši. Ar ādas apstrādes meistara palīdzību tika darinātas rokassprādzes, un ar keramiķa atbalstu tika veidots no māla priekšmets.
Pasākums skolēniem ne vien patika, bet arī iedvesmoja. Pasākuma laikā viņi uzzinājuši daudz jauna. Skolēni pēc pasākuma arī dalījās ar savām pārdomām: lai kaut ko skaistu pagatavotu, amatnieka darbarīkiem jābūt asiem, tīriem. Keramiķim ir jābūt spēcīgam. Vajag daudz zināšanu, lai kļūtu par keramiķi un ādas apstrādes meistaru. Keramiķa darbs ir grūts. Darbs ar podnieka virpu ir daudz grūtāks, nekā šķiet. Podnieka virpai ir arī pedāļi un vairāki ātrumi. Lai šūtu ādu, vajag citādāku šujmašīnu nekā drēbēm.
Paldies par sadarbību pasākuma norisē amatniecības centram “Rūme” un prasmīgajiem amatniekiem Andai Svarānei un Aivaram Ērglim!

Anda Jurgeviča,
Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants

Kā top skaistais?

Februārī Dignājas pamatskolas skolēniem bija iespēja to uzzināt. Un šoreiz par keramiķa un ādas apstrādes meistara darinājumiem.

Mēs braucām uz Zasu, kur amatniecības centrā “Rūme” atrodas podnieka darbnīca.

Anda Svarāne mums stāstīja par savu darbu, un viņa aicināja mūs katru sēsties pie podnieka ripas un izgatavot māla trauciņu.

Uzzinājām arī, kā trauks jāapstrādā, lai tas būtu skaists un izturīgs.

Savukārt Ieva Svarāne parādīja, kā top ādas rokassprādze ar metāla kniedītēm. Vērojām, kādus amata rīkus izmanto, lai to izgatavotu. Rokassprādzīti katrs saņēmām kā dāvanu.

Paldies meistarēm, kuras mūs laipni uzņēma un ar mums dalījās savās amata prasmēs!

Dignājas pamatskolas skolnieces Amanda M. un Junora N.

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv