Mana dvēseles kokle Zasas vidusskolā

Download PDF

Šajā mācību gadā Zasas vidusskolā ir daudz dažādu piedāvājumu interešu izglītībā. Pats unikālākais mūsu skolā ir tas, ka vieni un tie paši skolēni dzied, dejo, mēģina pirmos soļus aktiermeistarībā, runas mākslā, sporto, mācās mākslas skolas filiālē, mūzikas skolā.

Jau 12 gadus mācu mūziku šajā skolā. Ir liela atsaucība gan no vecāku puses, skolotāju komandas, gan no bērnu puses, kad viņi tiek aicināti kopt mūsu senču “dziesmoto” tradīciju, tāpēc vienmēr skolas talantīgie audzēkņi ar panākumiem startē novada konkursā “Balsis”, kā arī pārstāv skolu reģionālajā konkursā “Aiviekstes lakstīgalas”, līdz ar to Zasas vidusskolas vārds šajā jomā aizskanējis tālu pa Latviju.

Protams, tas, ko iegūst šie bērni solistu un ansambļu nodarbībās, nav novērtējams. Zināms, ka dziedāšana ir veselīga, derīga katram no mums, jo tā ir mūsu dvēseles barība. Ja nedziedāsim, nebūs Dziesmu svētku. Tas ir galvenais, ko mācu bērniem. Arī bērnu vecāku viedoklis par nodarbību apmeklēšanu apliecina, ka šīs nodarbības ir nepieciešamas. Vecāki uzskata, ka ansambļa nodarbības ir vajadzīgas. Jo vairāk bērni nodarbināti, jo mazāk laika paliek tādām nesvarīgām nodarbēm kā datori un telefoni. Dziedāšana attīsta drosmi un pārliecību par saviem spēkiem, iemāca skatuves kultūru un uzvedību. Ir arī vecāki, kas uzskata, ka papildus nodarbības mūzikā vajag, taču vairāk tiem audzēkņiem, kuriem ir dotības, jo tās papildina mūzikas skolā un mūzikas stundās iegūtās zināšanas. Mūziķim ir interesanta dzīve, var redzēt pasauli, iegūt jaunus draugus. Mūzika nomierina, trenē elpošanu, uzlabo omu un vairo pozitīvismu.
Skolā, strādājot ar bērniem, mācu nepadoties pie pirmajām grūtībām, nepadoties slinkumam. Repertuāru veidoju, ievērojot arī audzēkņu intereses, tāpēc man reizēm nav saprotams, kāpēc konkursa noteikumos nav atļauts ansamblim dziedāt kādu no kora dziesmām. Kāpēc? Vai tā nav bērnu interešu izglītība? Nošu materiālu ansambļiem nav, tāpēc pati komponēju dziesmas, rakstu dzeju, aranžēju, pati spēlēju pavadījumus. Interesantākās dziesmas klausos un pārrakstu ar notīm no interneta video vietnes “YouTube”, pati veidoju apdares. Prieks par bērniem, kuri nāk regulāri uz nodarbībām, nekavē, jo tikai regulārs darbs nes augļus.
Prieks par to, ka vairāki manis mācītie skolēni dzied Jēkabpils novada jauktajā korī “Putni”. Liels prieks bija pagājušajā gadā, kad mans skolnieks Edgars K. gan novadā, gan reģionālajā konkursā “Aiviekstes lakstīgalas” ieguva I pakāpes diplomu, un konkursa vērtēšanas komisija piekodināja Edgaram arī šogad piedalīties konkursā.
Vokālo ansambļu konkursā “Balsis” mūsu skolu šogad pārstāvēja 1.-4. klašu vokālais ansamblis, ar 31 punktu iegūstot 3. pakāpi, un 5.-9. klašu vokālais ansamblis, ar 35 punktiem iegūstot 2. pakāpi. Šajā ansamblī dzied: Baiba B., Megija un Dana K., Karolina un Edgars K., Egija M., Līva N., Katrina Frančeska P., Santa R., Līga T., Raitis D., kā arī 4. klases skolniece Sindija M.
Patīkami bija dzirdēt atzinības vārdus par labi padarītu darbu. Taču tas nozīmē – mūžīgi lepoties ar sasniegto. Ir jāaug un jācenšas pilnveidoties, lai būtu vēl labāki rezultāti!
Mūzikas skolotāja Velta Ziemele
Foto no skolas arhīva
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv