Konkurss „XII Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference „Trejdegsnis”/ „Triple Sun””

Download PDF

Zasas vidusskolas 4. un 5. klases skolēni, kuri mācās Jēkabpils Mākslas skolas 5.klasē – Raivo Mikušāns, Mārcis Gaštols un Markuss Brutāns, skolotājas Andas Svarānes mudināti un atbalstīti, piedalījās starptautiskā bērnu un jauniešu konkursā „Trejdegsnis”/ „Triple Sun”, ko organizēja biedrība „Trejdegsnis” un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas Mākslas studija “Raibulis” sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Konkursa tēma bija „Darba vara lielu dara” ar atgādinājumu, ka mums nebūtu Latvijas 100 gadu jubilejas bez tautas 100 gadu un vēl daudzu gadsimtu un gadu tūkstošu darba ieguldījuma, tāpēc dalībnieki tika aicināti savos radošajos darbos attēlot savas zemes iecienītākās darba jomas un darītājus pagātnē un šodien, iekļaujot arī savas pārdomas par to, vai katrs labi iecerēts darbs nes svētību dabai, kultūrvidei un cilvēkiem.

Raivo Mikušāns konkursa ietvaros izveidoja keramikas skulptūru „Skursteņslauķis”. Savā darba aprakstā viņš raksta: „Senajām Zasas dzirnavām ir milzīgs skurstenis. Tas ir tik augsts, ka tā galā stārķis ir uzbūvējis sev ligzdu. Kad Dzirnupītē nepietika ūdens dzirnavu rata griešanai, tika kurināts tvaika katls. Tajos laikos, kad dzirnavās vēl mala miltus un tika kurināts tvaika katls, tajās vismaz reizi gadā iegriezās arī skursteņslauķis. Tad viņš rāpās augšā skurstenī un pārbaudīja, cik tas tīrs, un, ja vajadzēja, laida lejā savu birsti. Dažbrīd uz baltajiem miltiem uzbira melni kvēpi. Tam nu gan vajadzēja būt stipram un drosmīgam vīram, kas varēja iztīrīt tik garu un augstu skursteni!”

Mārcis Gaštols konkursam izveidoja keramikas skulptūru „Daugavas pārcēlājs”. Savā darba aprakstā viņš raksta: „Gar mūsu Jēkabpils novada robežu tek Daugava. Jau no senseniem laikiem tur strādājuši Daugavas pārcēlāji. No Dignājas uz Līvāniem un atpakaļ, cilvēki gribējuši tikt, lai tirgotos un iepirktos, apciemotu savus radus. Nekā citādi jau netiksi pāri Daugavai – jāprasa pārcēlājs. Ar laivām cilvēkus cēla pāri Daugavai līdz laikam, kad uzbūvēja trošu plosta pārceltuvi. Pārcēlāji bijuši ļoti stipri un dzīvespriecīgi vīri, cēluši gan lielā vējā, gan naktī un lietū. Darbs bijis ļoti smags, bet viņi to darījuši dziedādami.”

Markuss Brutāns konkursa ietvaros izveidojis keramikas skulptūru „Zasas dzirnavnieks”. Savā darba aprakstā viņš raksta: „Es dzīvoju Jēkabpils novada Zasas pagastā. Zasā uz Dzirnupītes jau no 1887. gada stāv senas ūdensdzirnavas. No tuviem un tāliem ciemiem uz Zasu braukuši malt miltus. Vecākie zasieši stāsta, ka pēdējo dzirnavnieku saukuši par Priekuli, viņš nēsājis lielu priekšautu un koka tupeles. Man šķiet, ka šis amats bijis ļoti godājams, jo nepieciešams visiem ļaudīm. No Zasas dzirnavām visi braukuši mājās priecīgi un pilniem miltu maisiem. Bez miltiem nav maizes, bez maizes nav darba, bez darba nav laimes.”

Visi trīs konkursa dalībnieki kļuvuši par konkursa finālistiem, un viņu darbi jau no 5. janvāra ir skatāmi izstādē Rīgas Rātsnamā, bet 30. janvārī audzēkņi kopā ar skolotāju Andu devās uz Rīgu, lai piedalītos svinīgajā konkursa laureātu apbalvošanā.

Zasas vidusskolas informatīvā izdevuma “Baltais Ceļš” redkolēģija

 A.Svarānes foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv